ALEKSANDRA LAPČEVIĆ

Advokatski pripravnik

Obrazovanje:

  • Pravni fakultet Univerzitet u Novom Sadu: diplomirani pravnik

Radno iskustvo:

  • 2017 Advokatski pripravnik u Advokatskoj kancelariji Žunić

Jezici:

srpski (maternji), engleski, nemački

Aleksandra Lapčević je advokatski pripravnik u Advokatskoj kancelariji Žunić. Timu Advokatske kancelarije Žunić priključila se u martu 2017. godine, nakon što je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu kao izuzetan student i stekla zvanje diplomirani pravnik kao nosilac brojnih priznanja za akademski uspeh.

Tokom studija pohađala je razne prakse, seminare i konferencije. Bila je član fakultetskog tima na Regionalnom takmičenju iz oblasti ljudskih prava koje se održalo 2016. godine u Zagrebu.
Kao članica Evropskog udruženja studenata prava (ELSA) Novi Sad učestovala je u organizaciji njihovih brojnih projektata. Aleksandra je takođe bila učesnik Beogradskog modela Evropske
Unije (BEUM). Njeno interesovanje za ljudska prava je dodatno unapređeno angažovanjem u okviru Pravne klinike za borbu protiv trgovine ljudima.

Aleksandra trenutno pohađa master studije na Pravnom fakultetu u Novom Sadu sa fokusom na međunarodno pravo. Član je Willem C. Vis Moot Court tima, koji će ove godine predstavljati fakultet na ovom prestižnom takmičenju u oblasti međunarodne trgovačke arbitraže u Beču.

Aleksandra tečno govori engleski jezik, a služi se nemačkim jezikom.

KONTAKT