,

Pravni aspekti međunarodne otmice dece

Razdvojeni ili razvedeni roditelji, u nekim izuzetno teškim situacijama, uspevaju da doslovno govoreći otmu svoje dete i odvedu ga preko granice, najčešće u državu svog porekla…

Ponavljanje parničnog postupka po osnovu presude Evropskog suda za ljudska prava

Od 2004. godine u zakonodavstvu Srbije postoji mogućnost za ponavljanje parničnog postupka po osnovu presude Evropskog suda za ljudska prava…

Sve što treba da znate o Evropskom sudu za ljudska prava

Evropski sud za ljudska prava predstavlja međunarodnu instancu čije je sedište u Strabuzru i kome se mogu obratiti građani zemalja članica Saveta Evrope i potpisnica…

Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

Pravo građana na sudsku zaštitu je ne samo Ustavom zagarantovano pravo, već se smatra postulatom savremenog društva. Mogućnost da tražite zaštitu svojih…