(Bez)vizni režim za ulazak državljana Indije u Srbiju

Vlada RS je na sednici održanoj 22. avgusta 2017. godine donela Odluku o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Republike Indije…

Mogućnost stranaca da stiču poljoprivredno zemljište – šta je novi zakon doneo?

Zakon o poljoprivrednom zemljištu je uvek predmet interesovanja šire javnosti u Srbiji, što ne čudi ako uzmemo u obzir da čak 70% njene ukupne teritorije čini poljoprivredno zemljište…

Konferencija “Poslovni izazovi IT pravnika” u Londonu

Pored konferencija “Novi modeli Outsourcinga” i “Big Data, veštačka inteligencija, tehnologija i pravo” predstavnici Advokatske kancelarije Žunić…

Međunarodna konferencija o inovacijama u advokaturi

U maju 2017. godine Tijana Žunić Marić, advokat i mlađi partner u Advokatskoj kancelariji Žunić, prisustvovala je Međunarodnoj konferenciji o inovacijama u sektoru pravnih usluga…

Novi Zakon o opštem upravnom postupku

Novi Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2016) koji je donet 29. februara 2016. i koji je stupio na snagu 9. marta 2016. godine, počeo je da se primenjuje od 1. juna…

Kancelarija Žunić na Konferenciji o tehnologiji i pravu u Londonu

Budući da advokatska kancelarija Žunić stremi da postane najinovativnija kancelarija u regionu, naši predstavnici su prisustvovali još jednoj u nizu konferencija posvećenim vodećim…

Naši predstavnici na seminaru „Veštine zastupanja“

Predstavnici advokatske kancelarije Žunić prisustvovali su seminaru na temu Veština zastupanja (“The Art of Advocacy”) održanom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 26. aprila 2017…

Kancelarija Žunić učestvovala u projektu Svetske banke

Tijana Žunić Marić i Nemanja Žunić, advokati u Advokatskoj kancelariji Žunić, su nedavno učestvovali u istraživanju koje je sprovela Svetska banka na temu „Omogućavanje poslovanja…

Aleksandra Lapčević postaje deo tima

Posle velikog broja prijava za poziciju advokatskog pripravnika, kancelarija je povećala svoj tim za još jednog člana. Među onima koji su aplicirali se ubedljivo izdvojila Aleksandra Lapčević…

Protivzakonito naplaćivanje “muzičkog dinara” u ugostiteljskim objektima

U nedavno okončanom sporu po tužbi Organizacije proizvođača fonograma Srbije (O.F.P.S) protiv poznatog novosadskog restorana, u kome je naša kancelarija zastupala tuženog, Osnovni sud u…