Konferencija “Poslovni izazovi IT pravnika” u Londonu

Pored konferencija “Novi modeli Outsourcinga” i “Big Data, veštačka inteligencija, tehnologija i pravo” predstavnici Advokatske kancelarije Žunić…

Međunarodna konferencija o inovacijama u advokaturi

U maju 2017. godine Tijana Žunić Marić, advokat i mlađi partner u Advokatskoj kancelariji Žunić, prisustvovala je Međunarodnoj konferenciji o inovacijama u sektoru pravnih usluga…

Novi Zakon o opštem upravnom postupku

Novi Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2016) koji je donet 29. februara 2016. i koji je stupio na snagu 9. marta 2016. godine, počeo je da se primenjuje od 1. juna…

Kancelarija Žunić na Konferenciji o tehnologiji i pravu u Londonu

Budući da advokatska kancelarija Žunić stremi da postane najinovativnija kancelarija u regionu, naši predstavnici su prisustvovali još jednoj u nizu konferencija posvećenim vodećim…

Naši predstavnici na seminaru „Veštine zastupanja“

Predstavnici advokatske kancelarije Žunić prisustvovali su seminaru na temu Veština zastupanja (“The Art of Advocacy”) održanom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 26. aprila 2017…

Kancelarija Žunić učestvovala u projektu Svetske banke

Tijana Žunić Marić i Nemanja Žunić, advokati u Advokatskoj kancelariji Žunić, su nedavno učestvovali u istraživanju koje je sprovela Svetska banka na temu „Omogućavanje poslovanja…

Aleksandra Lapčević postaje deo tima

Posle velikog broja prijava za poziciju advokatskog pripravnika, kancelarija je povećala svoj tim za još jednog člana. Među onima koji su aplicirali se ubedljivo izdvojila Aleksandra Lapčević…

Protivzakonito naplaćivanje “muzičkog dinara” u ugostiteljskim objektima

U nedavno okončanom sporu po tužbi Organizacije proizvođača fonograma Srbije (O.F.P.S) protiv poznatog novosadskog restorana, u kome je naša kancelarija zastupala tuženog, Osnovni sud u…

Kancelarija Žunić na konferenciji „Pravo i novi modeli outsourcinga” u Londonu

Pošto Advokatska kancelarija Žunić prati inovacije na polju prava i u oblasti informacionih tehnologija, advokat advokat Nemanja Žunić prisustvovao je konferenciji „Pravo i novi modeli outsourcinga“…

Advokat Dragan Simić na savetovanju iz oblasti krivičnog prava

Dana 22.02.2017. godine u Novom Sadu, organizovano je i održano jednodnevno savetovanje na temu: Novodoneti propisi u oblasti krivičnog zakonodavstva sa posebnim osvrtom na probleme…