Elektronska komunikacija sa organima javne vlasti u Srbiji (ni)je Sizifov posao?

Novi Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (u daljem tekstu: Zakon) počeo je da se primenjuje 27.10.2017. godine.

Donet nacrt plana generalne regulacije Alibegovca!

Dana 19.10.2017. godine Gradonačelnik Grada Novog Sada doneo je Zaključak kojim…

(Bez)vizni režim za ulazak državljana Indije u Srbiju

Vlada RS je na sednici održanoj 22. avgusta 2017. godine donela Odluku o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Republike Indije…

Mogućnost stranaca da stiču poljoprivredno zemljište – šta je novi zakon doneo?

Zakon o poljoprivrednom zemljištu je uvek predmet interesovanja šire javnosti u Srbiji, što ne čudi ako uzmemo u obzir da čak 70% njene ukupne teritorije čini poljoprivredno zemljište…

Konferencija “Poslovni izazovi IT pravnika” u Londonu

Pored konferencija “Novi modeli Outsourcinga” i “Big Data, veštačka inteligencija, tehnologija i pravo” predstavnici Advokatske kancelarije Žunić…

Međunarodna konferencija o inovacijama u advokaturi

U maju 2017. godine Tijana Žunić Marić, advokat i mlađi partner u Advokatskoj kancelariji Žunić, prisustvovala je Međunarodnoj konferenciji o inovacijama u sektoru pravnih usluga…

Novi Zakon o opštem upravnom postupku

Novi Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2016) koji je donet 29. februara 2016. i koji je stupio na snagu 9. marta 2016. godine, počeo je da se primenjuje od 1. juna…

Kancelarija Žunić na Konferenciji o tehnologiji i pravu u Londonu

Budući da advokatska kancelarija Žunić stremi da postane najinovativnija kancelarija u regionu, naši predstavnici su prisustvovali još jednoj u nizu konferencija posvećenim vodećim…

Naši predstavnici na seminaru „Veštine zastupanja“

Predstavnici advokatske kancelarije Žunić prisustvovali su seminaru na temu Veština zastupanja (“The Art of Advocacy”) održanom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 26. aprila 2017…

Kancelarija Žunić učestvovala u projektu Svetske banke

Tijana Žunić Marić i Nemanja Žunić, advokati u Advokatskoj kancelariji Žunić, su nedavno učestvovali u istraživanju koje je sprovela Svetska banka na temu „Omogućavanje poslovanja…