,

Pravni aspekti međunarodne otmice dece

Razdvojeni ili razvedeni roditelji, u nekim izuzetno teškim situacijama, uspevaju da doslovno govoreći otmu svoje dete i odvedu ga preko granice, najčešće u državu svog porekla…

Boravak stranaca u Republici Srbiji

Boravkom do 90 dana smatra se boravak stranaca bez vize ili na osnovu vize, ukoliko zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno. Za boravak…