Trpite mobing na radnom mestu? Informišite se na vreme!

Međunarodna organizacija rada definiše zlostavljanje na radu (mobing) kao vrstu psihičkog nasilja na radu i u vezi sa radom, odnosno uvredljivo ponašanje u vidu kažnjavanja…