Kancelarija Žunić na Konferenciji o tehnologiji i pravu u Londonu