Dovoljno veliki za sve izazove, ali dovoljno mali da brinu o svakom klijentu

Iako Advokatska kancelarija Žunić ima sedište u Novom Sadu, veliku pažnju poklanjamo klijentima iz Subotice, uključujući i pravna i fizička lica. Pošto je Subotica drugi grad po veličini u Vojvodini i pošto je smeštena pored državne granice sa Mađarskom, mnogi naši klijenti se odlučuju da centar njihovih poslovnih aktivnosti bude baš u ovom izuzetnom gradu. Advokati iz naše advokatske kancelarije pružaju pravnu pomoć klijentima u Subotici u veoma širokom spektru – od privrednog zastupanja do zastupanja u parničnim postupcima, sa posebnim akcentom na radne sporove i sporove povodom nepokretnosti.
Takođe, Subotica je izbor mnogih inostranih klijenata koje zastupa Advokatska kancelarija Žunić, naročito kada je u pitanju kupovina stanova ili kada je u pitanju investiranje u Srbiji.

NAŠ PRISTUP JE ZASNOVAN NA

KAKO BISMO PRUŽILI

NAJKVALITETNIJU PRAVNU

USLUGU

I

IZUZETNE REZULTATE

EFIKASNOST U VREMENU

I

TROŠKOVIMA

KONTAKT