advokati za medjunarodne sporove, mirno resavanje sporova, advokat za gradjansko pravo, zastupanje pred sudom,parnični postupak, parnicni postupak, advokati za sporove sa bankama

ALEKSANDRA LAPČEVIĆ

Advokat

Obrazovanje:

  • Pravni fakultet Univerzitet u Novom Sadu: Master pravnik
  • Pravni fakultet Univerzitet u Novom Sadu: Diplomirani pravnik

Nagrade i stipendije:

  • Stipendista Fondacije dr Zoran Đinđić u programu „Putovanjem do znanja – podrška talenata”

Radno iskustvo:

  • 2020 Advokat u Advokatskoj kancelariji Žunić
  • 2017  Advokatski pripravnik u Advokatskoj kancelariji Žunić

Jezici:

srpski (maternji), engleski, nemački

Aleksandra Lapčević je advokat u Advokatskoj kancelariji Žunić. Timu Advokatske kancelarije Žunić priključila se u martu 2017. godine, nakon što je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu kao izuzetan student i stekla zvanje diplomirani pravnik. Tokom master studija, isticala se ocenama i angažovanjima među najboljim studentima u svojoj generaciji, a posebno se fokusirala na oblast međunarodnog prava i prava konkurencije. Masterirala je na temu „Uslovi za oslobađanje obaveze plaćanja novčanog iznosa mere zaštite konkurencije”.

Tokom studija učestovala je u raznim vannastavnim aktivnostima te je nosilac brojnih priznanja i sertifikata. Bila je član fakultetskog tima koji je 2017. godine predstavljao fakultet na međunarodnom takmičenju iz oblasti međunarodne trgovačke arbitraže u Beču, Willem C. Vis Moot Court Competition, kao i član fakultetskog tima na Regionalnom takmičenju iz oblasti ljudskih prava koje se održalo 2016. godine u Zagrebu. Znanje iz oblasti alternativnog rešavanja sporova unapredila je učešćem na ELSA Vienna Summer Law School on Dispute Resolution, ove godine u Beču. Bila je učesnica Danube Spring School, održane u Novom Sadu i Danube Summer School, u Ulmu, Nemačkoj, projekata koji za predmet izučavanja imaju Strategiju Evropske unije za dunavski region. U septembru 2017. dobila je nagradu Fondacije dr Zoran Đinđić „Putovanjem do znanja – Podrška talenata”. Višegodišnji je aktivan član Evropskog udruženja studenata prava (ELSA) Novi Sad, u okviru kojeg je učestvovala u organizaciji i realizaciji brojnih projekata.

Aleksandra tečno govori engleski jezik, a služi se nemačkim jezikom.

NEWSLETTER

Budite u toku sa najvažnijim informacijama

NOVI SAD

BEOGRAD

NOVI SAD

BEOGRAD