ANA KOZLOVAČKI

konsultant

Obrazovanje:

  • Filozofski fakultet Univerzitet u Novom Sadu: Master filolog anglista
  • Filozofski fakultet Univerzitet u Novom Sadu: Diplomirani filolog anglista

Radno iskustvo:

  • 2017 Konsultant za odnose sa inostranim klijentima, Advokatska kancelarija Žunić
  • 2017 Menadžer za odnose sa klijentima, Invental Solutions
  • 2015 Prevodilac, Nota Bene centar za prevode
  • 2014 Prevodilac, Kancelarija za inkluziju Roma APV
  • 2012 Nastavnik engleskog jezika

Jezici:

Engleski, Francuski jezik, Španski i Nemački

Ana Kozlovački je konsultant za odnose sa inostranim klijentima u Advokatskoj kancelariji Žunić. Pre nego što se pridružila Kancelariji, Ana je radila kao prevodilac za brojne organizacije iz oblasti kulture, obrazovanja, kao i zaštite ljudskih prava. U oblasti prevodilaštva se usavršavala na brojnim seminarima i kursevima, uključujući i obuku Ministarstva za EU integracije o prevođenju dokumentacije za pridruživanje EU. Takođe, tokom svog rada u Kancelariji za inkluziju Roma, prošla je intenzivnu obuku za pisanje projekata iz IPA fondove podržanu od strane Fondacije za otvoreno društvo, nakon čega je bila član tima na nekoliko uspešno realizovanih projekata iz oblasti zaštite ljudskih prava. Koautor je publikacije italijanske organizacije Alteritas koja se bavi pitanjem savremenih migracija. Učestvovala je na brojnim seminarima i letnjim školama u Nemačkoj, Italiji i SAD-u. Završila je prestižnu obuku Cabridgde CELTA za nastavnike engleskog jezika u Nemačkoj. Ana tečno govori engleski i francuski jezik, a služi se španskim i nemačkim.