ANA KOZLOVAČKI

Menadžer za odnose sa klijentima

Obrazovanje:

  • Filozofski fakultet Univerzitet u Novom Sadu: Master filolog anglista
  • Filozofski fakultet Univerzitet u Novom Sadu: Diplomirani filolog anglista

Radno iskustvo:

  • 2017  Menadžer za odnose sa klijentima, Advokatska kancelarija Žunić
  • 2017  Menadžer za odnose sa klijentima, Invental Solutions
  • 2015  Prevodilac, Nota Bene centar za prevode
  • 2014  Prevodilac, Kancelarija za inkluziju Roma APV
  • 2012  Nastavnik engleskog jezika

Ana Kozlovački je menadžer za odnose sa klijentima u Advokatskoj kancelariji Žunić. Pre nego što se pridružila Kancelariji, Ana je radila kao prevodilac za brojne organizacije iz oblasti kulture, obrazovanja, kao i zaštite ljudskih prava. U oblasti prevodilaštva se usavršavala na brojnim seminarima i kursevima, uključujući i obuku Ministarstva za EU integracije o prevođenju dokumentacije za pridruživanje EU. Takođe, tokom svog rada u Kancelariji za inkluziju Roma, prošla je intenzivnu obuku za pisanje projekata iz IPA fondova podržanu od strane Fondacije za otvoreno društvo, nakon čega je bila član tima na nekoliko uspešno realizovanih projekata iz oblasti zaštite ljudskih prava. Koautor je publikacije italijanske organizacije Alteritas koja se bavi pitanjem savremenih migracija. Učestvovala je na brojnim seminarima i letnjim školama u Nemačkoj, Italiji i SAD-u. Završila je prestižnu obuku Cambridge CELTA za nastavnike engleskog jezika u Nemačkoj. Ana tečno govori engleski i francuski jezik.