ANĐELA MARKOVIĆ

Advokatski pripravnik

Obrazovanje:

  • Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu: Master ekonomista (u toku)
  • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu: Diplomirani pravnik

Nagrade i stipendije:

  • 2021  Stipendija za letnju školu – School on Internet Governance, Digital Policies and Innovation (letnja škola organizovana od strane Nacionalnog univerziteta političkih nauka i javne administracije u Bukureštu i organizacija ICANN i SEEDIG)
  • 2019   Stipendija Univerziteta u Beogradu, Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića
  • 2018   Stipendija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  • 2018  Pohvalnica Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu za postignut odličan uspeh na II godini studija

Radno iskustvo:

  • 2021   Advokatski pripravnik u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Žunić Beograd
  • 2020 – 2021   Advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji u Beogradu
  • 2020   Članstvo u Advokatskoj komori Beograda

Anđela Marković je advokatski pripravnik u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Žunić Beograd. Član je Advokatske komore Beograda od 2020. godine, a timu kancelarije se pridružila 2021. godine.

U svom dosadašnjem radu, Anđela se bavila pravom intelektualne svojine, privrednim pravom i rešavanjem sporova pred međunarodnom arbitražom, a pored toga se specijalizuje za IT pravo.

Trenutno pohađa master studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u okviru studijskog programa Međunarodni ekonomski odnosi.

Pre nego što se priključila timu, Anđela je radila kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji u Beogradu. Tokom osnovnih studija obavljala je stručnu praksu u imovinsko-pravnom odeljenju u Gradskoj opštini Savski venac, kao i praksu u oblasti medijskog prava u advokatskoj kancelariji u Beogradu. Takođe, aktivno je učestvovala u Pravnoj klinici za ekološko pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koja se odvija u okviru Jean Monnet Katedre za ekološko pravo.

Anđela tečno govori engleski jezik.