ANDRIJANA RISTIĆ

Nezavisni advokat u saradnji sa Zajedničkom advokatskom kancelarijom Žunić Beograd

Obrazovanje:

 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu: Doktorske studije prava (u toku)
 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu: Master međunarodnog prava
 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu: Diplomirani pravnik

Nagrade i stipendije:

 • Stipendija Ministarstva nauke Republike Srbije
 • Stipendija Ministarstva nauke Republike Srbije za izuzetno nadarene studente
 • Stipendija Fonda za mlade talente Republike Srbije („Dositeja“) za najbolje studente završnih godina osnovnih akademskih studija
 • Stipendija Fonda za mlade talente Republike Srbije („Dositeja“) za najbolje studente master akademskih studija
 • Nagrade Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu za najbolje studente na svakoj godini studija

Radno iskustvo:

 • 2021  Nezavisni advokat u saradnji sa Zajedničkom advokatskom kancelarijom Žunić Beograd
 • 2020-2021   Nezavisni advokat u saradnji sa advokatskom kancelarijom u Beogradu
 • 2020   Članstvo u Advokatskoj komori Beograda i Advokatskoj komori Srbije
 • 2017-2020   Advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji u Beogradu

Andrijana Ristić je nezavisni advokat u saradnji sa Zajedničkom advokatskom kancelarijom Žunić Beograd od 2021. godine. Član je Advokatske komore Beograda.

Oblasti kojima se Andrijana pretežno bavi jesu privredno pravo, radno pravo, ugovori i trgovina.

Kada je reč o privrednom pravu, Andrijana je iskustvo stekla kroz pravno savetovanje domaćih i internacionalnih klijenata u vezi sa širokim spektrom pitanja vezanih za opšte upravljanje privrednim društvima, sprovođenjem postupaka osnivanja privrednih društava, pitanja korporativnog upravljanja pa sve do asistencije u postupcima likvidacije i stečaja.

Andrijana se tokom svog rada specijalizovala u oblasti radnog prava putem savetovanja klijenata u pogledu širokog dijapazona radnopravnih pitanja, sačinjavanja svih vrsta radnopravnih akata, te vođenja sudskih sporova nastalih povodom radnih odnosa.

U oblasti ugovora i trgovine, Andrijana se kroz praksu specijalizovala za sačinjavanje privrednih ugovora u raznovrsnim oblastima privrednog poslovanja, te pružanje pravne podrške klijentima kroz sve faze ugovornog odnosa – od pregovora do sprovođenja ugovornih odredbi, kao i potencijalnih privrednih sporova.

Andrijana je osnovne studije prava završila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, diplomirajući među 1% najboljih studenata generacije. Master studije završila je na istom fakultetu godinu dana kasnije, odbranivši master rad sa najvišom ocenom. Trenutno pohađa doktorske studije prava na istom fakultetu.

Andrijana tečno govori engleski jezik, a služi se nemačkim i španskim jezikom.