DEJAN DUBAJIĆ

Advokat

Obrazovanje:

  • Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, master Prava privrednih društava
  • Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, diplomirani pravnik

Stipendije i nagrade:

  • 2011-2012 Stipendija fondacije „Privrednik“ Novi Sad
  • 2010-2013 Stipendista opštine Inđija
  • 2009-2011 Studentska stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  • 2009-2010 Nagrada najboljim studentima Univerziteta u Novom Sadu

Radno iskustvo:

  • 2018 – Advokat-saradnik u Advokatskoj kancelariji Žunić
  • 2016-2017 Advokatski pripravnik u Advokatskoj kancelariji Jasika
  • 2016 Advokatski pripravnik u Advokatskoj kancelariji Kopilović & Kopilović
  • 2015 Praktikant u Advokatskoj kancelariji Nikolić Savin

Jezici:

srpski (maternji), engleski

Dejan Dubajić je advokat u Advokatskoj kancelariji Žunić. Timu advokatske kancelarije Žunić se pridružio u junu 2018. godine.

Nakon što je završio osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu među 1% najuspešnijih studenata svoje generacije i stekao zvanje diplomirani pravnik, Dejan je pohađao i uspešno završio master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti Prava privrednih društava. Master tezu odbranio je sa najvišom ocenom i to na temu ,,Rešavanje sporova između članova društva sa ograničenom odgovornošću”.

Tokom studija bio je stipendista na republičkom i opštinskom nivou, ali i stipendista renomirane fondacije ,,Privrednik” iz Novog Sada. Kao aktivni član lokalnih grupa ELSA (European Law Student Association) organizacije u Novom Sadu i Beogradu učestvovao je u organizaciji brojnih aktivnosti za studente. Bio je član Međunarodne ELSA letnje škole prava iz oblasti evropskog biznis prava održanoj u Beču i Bratislavi. Imao je priliku da radi kao praktikant u svetski istaknutoj advokatskoj kancelariji Allen & Overy u Bratislavi.

Sertifikate i priznanja dobio je za učešće na konferencijama, obukama i drugim vidovima vanakademskog obrazovanja. Posebno važna su njegova učešća na obukama iz arbitražnog prava, mergers & acquisition i medijacije, te učešće na kursu iz nomotehnike u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Narodnom skupštinom Republike Srbije, Programom Ujedinjenih nacija za razvoj, Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju SDC i Republičkim sekretarijatom za zakonodavstvo Vlade Republike Srbije.

Dejan tečno govori engleski jezik.

KONTAKT