IVANA DEDIĆ

Nezavisni advokat u saradnji sa Advokatskom kancelarijom Žunić

Obrazovanje:

  • Pravni fakultet Univerzitet u Beogradu: Diplomirani pravnik

Radno iskustvo:

  • 2021   Advokat u saradnji sa Advokatskom kancelarijom Žunić
  • 2021   Članstvo u Advokatskoj komori Beograda
  • 2018 – 2020   Advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji u Beogradu

Ivana Dedić radi kao nezavisni advokat u saradnji sa Advokatskom kancelarijom Žunić. Član je Advokatske komore Beograda sa sedištem u Beogradu, a timu Advokatske kancelarije Žunić priključila se 2021. godine.

U njenu ekspertizu spadaju porodično pravo, radno pravo, privredno pravo i parnični postupak.

Specijalizovana je za vođenje parničnog postupka od predsudske pripreme do suđenja, poravnanja i žalbenog postupka, kao i završne faze odnosno faze izvršenja.

Na polju porodičnog prava zastupala je lica u brakorazvodnim, paternitetskim i maternitetskim sporovima.

Tokom svog radnog iskustva u oblasti privrednog prava bavila se osnivanjem i likvidacijom kompanija, kao i svim statusnim promenama. Takođe se usavršavala i u postupcima stečaja.

U oblasti radnog prava u dosadašnjem iskustvu pružala je pravnu pomoć u sastavljanju radnopravnih dokumenata i zastupanju u radnopravnim sporovima. Ivana je takođe pružala pravno savetovanje strancima radi dobijanja boravišne i radne dozvole kao i radi osnivanja preduzeća u Srbiji.

Pre nego što se pridružila timu, Ivana je radila kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji u Beogradu.

Ivana tečno govori engleski jezik dok se italijanskim dobro služi.

NEWSLETTER

Budite u toku sa najvažnijim informacijama