IVANA DEDIĆ

Advokat

Obrazovanje:

  • Pravni fakultet Univerzitet u Beogradu: Diplomirani pravnik

Radno iskustvo:

  • 2021 Advokat u Advokatskoj kancelariji Žunić
  • 2018-2020 Advokatski pripravnik u Advokatskoj kancelariji

Ivana Dedić je advokat u Advokatskoj kancelariji Žunić. Timu advokatske kancelarije Žunić se priključila 2021. godine.

U Ivaninu ekspertizu spadaju porodično pravo, radno pravo, privredno pravo i parnični postupak.

Ivana je specijalizovana za vođenje parničnog postupka od presudske pripreme do suđenja, poravnanja i žalbenog postupka, kao i završne faze odnosno faze izvršenja.

Na polju porodičnog prava zastupala je lica u brakorazvodnim, paternitetskim i maternitetskim sporovima.

Tokom svog radnog iskustva u oblasti kompanijskog prava bavila se osnivanjem i likvidacijom kompanija, kao i svim statusnim promenama. Takođe se usavršavala i u postupcima stečaja.

U oblasti radnog prava u dosadašnjem iskustvu pružala je pravnu pomoć u sastavljanju radnopravnih dokumenata i zastupanju u radnopravnim sporovima. Ivana je pružala pravno savetovanje strancima radi dobijanja boravišne i radne dozvole kao i radi osnivanja preduzeća u Srbiji.

Ivana tečno govori engleski jezik dok se italijanskim dobro služi.

NEWSLETTER

Budite u toku sa najvažnijim informacijama

NOVI SAD

BEOGRAD

NOVI SAD

BEOGRAD