KRISTINA VULJAJ

Advokat | Spoljni saradnik

Obrazovanje:

  • Pravni fakultet Univerzitet u Novom Sadu: Master međunarodnog privrednog prava i međunarodnih odnosa
  • Pravni fakultet Univerzitet Novom Sadu: Diplomirani pravnik

Nagrade i stipendije:

  • 2011 – 2016   Stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  • 2012   Stipendija Ambasade Nemačke u Beogradu i Ministarstva za privredu, saradnju i razvoj SR Nemačke – Projekat „Dobrodošli u Nemačku”

Radno iskustvo:

  • 2018- 2022  Član Zajedničke advokatske kancelarije Žunić Novi Sad
  • 2015 – 2018   Advokatski pripravnik u Advokatskoj kancelariji Žunić
  • 2015   Članstvo u Advokatskoj komori Vojvodine i Advokatskoj komori Srbije
  • 2014 – 2015   Praktikantkinja u Vladi Autonomne Pokrajine Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice

Kristina Vuljaj je advokat i spolji saradnik Zajedničke advokatske kancelarije Žunić Novi Sad i član Advokatske komore Vojvodine.

Kristina se specijalizovala za porodično pravo sa posebnim akcentom na slučajeve sa međunarodnim elementom.

Osnovne studije prava Kristina je pohađala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gde je stekla zvanje diplomirani pravnik, diplomirajući u 1% najuspešnijih studenata generacije. Završila je master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, u oblasti međunarodnog privrednog prava i međunarodnih odnosa. Master tezu odbranila je na temu „Pitanje stvaranja nezavisne kurdske države i pravo naroda na samoopredeljenje” i to sa najvišom ocenom.

Kristina je takođe bila član tima Pravnog fakulteta na najprestižnijem svetskom međunarodnom takmičenju Philip C. Jessup Moot Court Competition u Vašingtonu, u Sjedinjenim Američkim Državama, u oblasti međunarodnog javnog prava, kao i na regionalnim rundama u okviru ovog takmičenja u Beču, ostvarivši zavidne rezultate.

Kristina tečno govori engleski i služi se nemačkim jezikom.