Advokatska kancelarija Žunić Novi Sad, Zunic Law, Kristina Vuljaj

KRISTINA VULJAJ

Advokat

Obrazovanje:

  • Pravni fakultet Univerzitet u Novom Sadu: master Međunarodnog privrednog prava i međunarodnih odnosa
  • Pravni fakultet Univerzitet Novom Sadu: diplomirani pravnik

Nagrade i stipendije:

  • 2011-2016 Stipendija ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  • 2012 Stipendija Ambasade Nemačke u Beogradu i Ministarstva za privredu saradnju i razvoj SR Nemačke – Projekat ,,Dobrodošli u Nemačku”

Radno iskustvo:

  • 2018 – Advokat-saradnik u Advokatskoj kancelariji Žunić
  • 2015 – 2018 Advokatski pripravnik u Advokatskoj kancelariji Žunić
  • 2015  Članstvo u Advokatskoj komori Vojvodine i Advokatskoj komori Srbije
  • 2014 – 2015  Praktikantkinja u Vladi autonomne pokrajine Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice

Jezici:

srpski (maternji), engleski, nemački

Kristina Vuljaj je advokat u Advokatskoj kancelariji Žunić.

Timu Advokatske kancelarije Žunić priključila se u novembru 2015. godine, nakon što je završila osnovne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gde je stekla zvanje diplomirani pravnik, diplomirajući u 1% najuspešnijih studenata generacije. Kristina je završila master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, u oblasti međunarodnog privrednog prava i međunarodnih odnosa. Master tezu odbranila je na temu ,,Pitanje stvaranja nezavisne kurdske države i pravo naroda na samoopredeljenje” i to sa najvišom ocenom.

Tokom osnovnih studija istakla se sa najvišim ocenama i učestvovala je u raznovrsnim nastavnim i vannastavnim aktivnostima, te je nosilac brojnih priznanja i sertifikata. Kao članica ELSA Novi Sad učestvovala je u organizaciji akademskih aktivnosti na Pravnom fakultetu. Takođe je bila član tima Pravnog fakulteta na najprestižnijem svetskom međunarodnom takmičenju Philip C. Jessup Moot Court Competition u Vašingtonu, u Sjedinjenim Američkim Državama, u oblasti međunarodnog javnog prava, kao i na regionalnim rundama u okviru ovog takmičenja u Beču, ostvarivši zavidne rezultate.

Tokom studija Kristina je izabrana kao jedna od 60 najboljih studenata Republike Srbije koji su dobili stipendiju Nemačke ambasade u Beogradu i Saveznog ministarstva za privredu, saradnju i razvoj SR Nemačke u okviru njihovog projekta ,,Dobrodošli u Nemačku”. U okviru ove stipendije učestvovala je u nizu predavanja, konferencija i seminara na univerzitetu u Regensburgu. Tom prilikom posetila je i vodeće institucije SR Nemačke u Berlinu, gde je imala priliku da razgovara sa zvaničnicima te države i obogati svoje znanje u oblasti ekonomije, regionalnog razvoja, ljudskih prava, bezbednosti i spoljne politike Evropske unije. Kristina je, takođe, stekla iskustvo kao praktikant u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine – nacionalne zajednice, u sektoru za upravu.

Kristina tečno govori engleski i nemački jezik.

KONTAKT

KONTAKT