advokat za brakorazvodne parnice, Advokat za razvode, Advokati za razvod, advokati za razvod braka, advokat za razvod, advokat za razvod braka, najbolji advokati za razvod braka, advokat za porodicno pravo, advokat porodicno pravo, advokati za nasilje u porodici

KRISTINA VULJAJ

Advokat

Obrazovanje:

  • Pravni fakultet Univerzitet u Novom Sadu: Master međunarodnog privrednog prava i međunarodnih odnosa
  • Pravni fakultet Univerzitet Novom Sadu: Diplomirani pravnik

Nagrade i stipendije:

  • 2011 – 2016   Stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  • 2012   Stipendija Ambasade Nemačke u Beogradu i Ministarstva za privredu, saradnju i razvoj SR Nemačke – Projekat „Dobrodošli u Nemačku”

Radno iskustvo:

  • 2018   Advokat-saradnik u Advokatskoj kancelariji Žunić
  • 2015 – 2018   Advokatski pripravnik u Advokatskoj kancelariji Žunić
  • 2015   Članstvo u Advokatskoj komori Vojvodine i Advokatskoj komori Srbije
  • 2014 – 2015   Praktikantkinja u Vladi Autonomne Pokrajine Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice

Jezici:

srpski (maternji), engleski, nemački

Kristina Vuljaj je advokat u Advokatskoj kancelariji Žunić.

Timu Advokatske kancelarije Žunić priključila se 2015. godine.

Tokom rada u advokatskoj kancelariji Žunić, Kristina se specijalizovala za oblast prava stranaca i imigraciono pravo.  U ovoj oblasti advokat Kristina Vuljaj zastupa klijente u relokaciji poslovanja na teritoriju Republike Srbije, upućivanje radnog osoblja na rad u Republici Srbiji, kako u kompanije domaćeg, tako i kompanije stranog kapitala.

Osim specijalizacije u pravima stranaca, Kristina je i šef departmana za kompanijsko pravo, sa fokusom na statusno pravo privrednih društava i bankarsko pravo. Takođe je šef departmana za porodično pravo sa posebnim akcentom na slučajeve sa međunarodnim elementom.

Svoju specijalizaciju u oblasti prava stranaca Kristina uspešno primenjuje upravo u i oblastima prava privrednih društava i porodičnog prava, te je zastupala klijente koji dolaze iz različitih zemalja širom sveta, kako u postupcima pred nadležnim institucijama Republike Srbije, tako i u postupcima pred međunarodnim sudom za ljudska prava i centralnim organima stranih država u postupcima primene međunarodnih konvencija, u kojima je advokatskoj kancelariji Žunić donela gotovo stoprocentan uspeh.

Osnovne studije prava Kristina je pohađala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gde je stekla zvanje diplomirani pravnik, diplomirajući u 1% najuspešnijih studenata generacije. Kristina je završila master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, u oblasti međunarodnog privrednog prava i međunarodnih odnosa. Master tezu odbranila je na temu „Pitanje stvaranja nezavisne kurdske države i pravo naroda na samoopredeljenje” i to sa najvišom ocenom.

Tokom osnovnih studija istakla se sa najvišim ocenama i učestvovala je u raznovrsnim nastavnim i vannastavnim aktivnostima, te je nosilac brojnih priznanja i sertifikata. Kao članica ELSA Novi Sad učestvovala je u organizaciji akademskih aktivnosti na Pravnom fakultetu. Takođe je bila član tima Pravnog fakulteta na najprestižnijem svetskom međunarodnom takmičenju Philip C. Jessup Moot Court Competition u Vašingtonu, u Sjedinjenim Američkim Državama, u oblasti međunarodnog javnog prava, kao i na regionalnim rundama u okviru ovog takmičenja u Beču, ostvarivši zavidne rezultate.

Tokom studija Kristina je izabrana kao jedna od 60 najboljih studenata Republike Srbije koji su dobili stipendiju Ambasade Nemačke u Beogradu i Saveznog ministarstva za privredu, saradnju i razvoj SR Nemačke u okviru njihovog projekta „Dobrodošli u Nemačku”. U okviru ove stipendije učestvovala je u nizu predavanja, konferencija i seminara na univerzitetu u Regensburgu. Tom prilikom posetila je i vodeće institucije SR Nemačke u Berlinu, gde je imala priliku da razgovara sa zvaničnicima te države i obogati svoje znanje u oblasti ekonomije, regionalnog razvoja, ljudskih prava, bezbednosti i spoljne politike Evropske unije. Kristina je, takođe, stekla iskustvo kao praktikant u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine – nacionalne zajednice, u sektoru za upravu.

Kristina tečno govori engleski i služi se nemačkim jezikom.

NEWSLETTER

Budite u toku sa najvažnijim informacijama

NOVI SAD

BEOGRAD

NOVI SAD

BEOGRAD