Marija Molović

MARIJA MOLOVIĆ

Advokatski pripravnik

Obrazovanje:

 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu:  Doktorske akademske studije (u toku)
 • Pravni fakultet Univerzitet u Beogradu: Master pravnik
 • Pravni fakultet Univerzitet u Beogradu: Diplomirani pravnik

Nagrade i stipendije:

 • 2022-2023  Stipendija Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja Republike Srbije, za najbolje studente doktorskih akademskih studija
 • 2021  Stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, za najbolje studente master akademskih studija
 • 2020  Stipendija Fonda za mlade talente Republike Srbije („Dositeja“) za najbolje studente završnih godina osnovnih akademskih studija
 • 2019  Stipendija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • 2018-2020  Pohvalnice Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu za najbolje studente II, III i IV godine osnovnih akademskih studija

Radno iskustvo:

 • 2023 Advokatski pripravnik u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Žunić Beograd
 • 2022-2023 Advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji u Beogradu
 • 2022 Članstvo u Advokatskoj komori Beograda
 • 2021  Mlađi poreski savetnik u Poreskoj upravi

Marija Molović je advokatski pripravnik u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Žunić Beograd. Član je Advokatske komore Beograda od 2022. godine, a timu kancelarije se pridružila 2023. godine. Trenutno se nalazi pod mentorstvom advokata specijalizovanih za radno pravo i zaštitu podataka.

Marija je diplomirala 2020. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na osnovu ostvarenih uspeha tokom studija, spada u 1% najboljih studenata svoje generacije. Nakon diplomiranja na osnovnim akademskim studijama, Marija je 2021. godine stekla zvanje Master pravnik, za podmodul radno i socijalno pravo.

Trenutno pohađa doktorske akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde se usavršava za radnopravnu užu naučnu oblast.

Tokom osnovnih studija pohađala je brojne kurseve, seminare i prakse kako u pravosudnim organima tako i u advokatskim kancelarijama. Takođe, učestvovala je u Pravnoj klinici za azil na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Marija je dobitnica brojnih stipendija i pohvala za najbolje studente svoje generacije i autor niza naučnih radova iz oblasti radnog prava.

Tečno govori engleski jezik, a služi se i nemačkim jezikom.