Milica Čučković

MILICA ČUČKOVIĆ

Nezavisni advokat u saradnji sa Zajedničkom advokatskom kancelarijom Žunić Beograd

Obrazovanje:

  • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu: Master pravnik (u toku)
  • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu: Diplomirani pravnik

Nagrade i stipendije:

  • 2018   Nagrada Fondacije “Profesor Dr Mirko Vasiljević”
  • 2018   Stipendija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  • 2017   Stipendija Univerziteta u Beogradu, Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića
  • 2016   Pohvalnica Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu za postignut akademski uspeh
  • 2015   Stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Radno iskustvo:

  • 2022   Nezavisni advokat u saradnji sa Zajedničkom advokatskom kancelarijom Žunić Beograd
  • 2019 – 2021   Advokatski pripravnik u advokatskim kancelarijama u Beogradu
  • 2019 – danas   Članstvo u Advokatskoj komori Beograda

Milica Čučković je nezavisni advokat u saradnji sa Zajedničkom advokatskom kancelarijom Žunić Beograd od 2022. godine. Član je Advokatske komore Beograda, sa sedištem kancelarije u Beogradu.

Oblasti kojima se pretežno bavi su pravo intelektualne svojine, medijsko pravo, ugovori u privredi i IT pravo.

Iskustvo u oblasti medijskog i autorskog prava Milica je stekla zastupajući izdavače štampanih i elektronskih medija u parničnim postupcima. Pored zastupanja pred sudovima, savetovala je izdavače elektronskih medija prilikom sastavljanja pravila korišćenja i politika privatnosti za medijske portale i sačinjavala ugovore o prenosu prava na izdavanje medija.

Tokom svog rada bavila se zastupanjem i savetovanjem banaka, društava za osiguranje, javnih preduzeća i drugih privrednih subjekata u parničnim postupcima i postupcima izvršenja.

Milica je kao saradnik učestvovala i na projektu unapređenja domaćeg zakonodavstva u oblasti elektronske uprave u organizaciji Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, uz podršku Svetske banke.

U toku osnovnih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Milica je bila polaznik dvomesečne letnje prakse u Narodnoj banci Srbije, u sektoru za kontrolu poslovanja banaka. Bila je član debatnog kluba i književnog kluba Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Milica trenutno na istom fakultetu pohađa master studije na podmodulu Intelektualna svojina i informaciono društvo.

Milica tečno govori engleski jezik.

NEWSLETTER

Budite u toku sa najvažnijim informacijama