NEVENA MILOŠEVIĆ

Advokat | Član Zajedničke advokatske kancelarije Žunić Beograd

Obrazovanje:

  • Pravni fakultet Univerzitet u Beogradu: Diplomirani pravnik

Stipendije:

  • 2018 Stipendija za letnju školu – „Looking for a road map to address the right to health care: comparative frames“ (Univerzitet u Santanderu, letnja škola organizovana od strane fondacije Jean Monnet)
  • 2016 Stipendija za letnju školu – “European Union and Legal Reform” (Igalo, letnja škola organizovana od strane Centra za ustavne studije i demokratski razvoj – istraživačko partnerstvo između Univerziteta u Bolonji i Univerziteta Džons Hopkins)
  • 2015 Stipendija za letnju školu – Intenzivan kurs „Consumer Rights and Market Regulation in the European Union” (Univerzitet u Udinama)

Radno iskustvo:

  • 2021  Član Zajedničke advokatske kancelarije Žunić Beograd
  • 2020  Članstvo u Advokatskoj komori Beograda
  • 2020  Stariji pravni savetnik u agenciji za digitalne medije
  • 2016 – 2020   Advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji u Beogradu

Nevena Milošević je advokat i član Zajedničke advokatske kancelarije Žunić Beograd. Upisana je u Advokatsku komoru Beograda, a timu kancelarije priključila se 2021. godine.

U njenu ekspertizu spadaju: privredno pravo sa posebnim akcentom na digitalnu sredinu, zaštita podataka o ličnosti, potrošačko pravo i pravo oglašavanja, radno pravo i IT pravo.

Ona savetuje klijente u svim aspektima privrednog prava u vezi sa digitalnom sredinom. U njenu ekspertizu spada pružanje pravnih saveta klijentima u vezi sa usaglašenošću njihovih veb sajtova sa svim relevantnim propisima.

Nevena se u svom radu specijalizovala i za pravo oglašavanja, sa naročitim fokusom na prodajne podsticaje i druge pogodnosti koje trgovci daju svojim kupcima. Savetuje klijente i u oblasti potrošačkog prava, te osigurava da kompanije u svim aspektima poštuju prava potrošača.

Nevena učestvuje na različitim projektima koji uključuju sastavljanje ugovora i ostalih dokumenata u vezi sa privatnošću podataka, kao član tima za zaštitu podataka o ličnosti.

Kao član IT tima, savetuje klijente o pravnim pitanjima u vezi sa različitim vrstama ugovora, kao što su ugovori o licenciranju softvera, ugovori o razvoju softvera i „cloud“ ugovori.

Tokom studija, bila je aktivno uključena u više vannastavnih aktivnosti. Između ostalog, bila je član redakcije i urednik za istraživanje u Studentskoj reviji za privredno pravo i učesnik više studentskih konferencija u Srbiji i inostranstvu.

Nakon završenih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, radila je kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji u Beogradu, gde je savetovala domaće i međunarodne klijente u različitim oblastima poslovnog prava. Dodatno, radila je i kao stariji pravni savetnik u kompaniji specijalizovanoj za snimanje, editovanje i pružanje medijskih usluga.

Nevena tečno govori engleski jezik.