NIKOLA MARIĆ

IT konsultant

Obrazovanje:

  • Fakultet tehničkih nauka Univerzitet u Novom Sadu: Master elektrotehnike i računarstva
  • Fakultet tehničkih nauka Univerzitet u Novom Sadu: Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva

Radno iskustvo:

  • 2020   Softver Inženjer u saradnji sa kompanijom SolveBio, Njujork, SAD
  • 2019 – 2020  Softver Inženjer u kompaniji Brainalyzed, Hamburg, Nemačka
  • 2018 – 2019   Developer Consultant Professional Services u kompaniji FIS, Beograd
  • 2015 – 2018   Rukovodilac IT Platform QC sektora u kompaniji doo Schneider Electric DMS NS
  • 2015    IT konsultant u Advokatskoj kancelariji Žunić
  • 2010 – 2015   Softver i test inženjer u kompaniji doo Schneider Electric DMS NS

Nikola Marić je IT konsultant u Advokatskoj kancelariji Žunić od 2015. godine.

Njegova glavna uloga je da konsultuje pravni tim oko aktivnosti koje se tiču IT sektora, kako bi se došlo do najboljih rešenja za klijente iz te specifične oblasti poslovanja. Zbog bogatog iskustva u radu sa klijentima i zbog svog širokog tehničkog znanja, daje značajan doprinos advokatima u radu sa IT kompanijama.

Nikola ima 10+ godina iskustva u IT industriji. Svoju karijeru je započeo kao Softver Inženjer u kompaniji Schneider Electric DMS NS, gde je po odlasku bio rukovodilac IT Platforme QC sektora. Radeći u R&D diviziji, stekao je bogato iskustvo u razvoju standalone aplikacija, arhitekture naprednih enterprise sistema, web aplikacija, DevOps aktivnostima, automatizaciji testiranja softvera i njegovoj instalaciji. Nakon toga prelazi u FIS gde je radio kao Developer Konsultant u Professional Services timu i gde se bavi razvojem i kastomizacijama trgovačke platforme Front Arena, koju koriste neke od najvećih finansijskih institucija u svetu. Posle FIS-a pridružuje se startup-ima Brainalyzed, a malo kasnije i SolveBio gde trenutno radi na razvoju platforme za analizu biomedicinskih podataka. Nikola takođe ima značajno iskustvo u isporuci proizvoda u produkciono okruženje i radu sa klijentima. To je pokazao svojim angažovanjima na terenu – SAD (Progress Energy Carolinas), Kanada (BCHydro) i Nemačka (BayernLB i DZ Bank). Poseduje ekspertsko znanje Agile metodologija (Scrum, SAFe, TDD) i praktično iskustvo u njihovoj primeni u razvojnom okruženju.

Radeći na menadžerskim i konsultantskim pozicijama u svojoj karijeri, Nikola je usavršio svoje socijalne veštine, prenošenje znanja i upravljanje timovima različitih veličina.

Nikola Marić je stekao zvanje diplomiranog i master inženjera elektrotehnike i računarstva na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Nikola tečno govori engleski jezik.