IP advokat, Advokat patent, advokat za autorska prava, kancelarija za intelektualnu svojinu, advokati za zastitu autorskih prava, zastita autorskih prava na internetu, advokatska kancelarija za intelektualnu svojinu, zaštita intelektualne svojine

NINA RADIN

Nezavisni advokat u saradnji sa Advokatskom kancelarijom Žunić

Obrazovanje:

 • Pravni fakultet Univerzitet u Novom Sadu: Master pravnik
 • Pravni fakultet Univerzitet u Novom Sadu: Diplomirani pravnik

Nagrade i stipendije:

 • 2017   Stipendija Fonda za mlade talente Republike Srbije (Dositeja) – za najbolje studente završne godine master akademskih studija
 • 2017   Nagrada za završene studije Univerziteta u Novom Sadu
 • 2016   Stipendija Fonda za mlade talente Republike Srbije (Dositeja) – za najbolje studente završne godine osnovnih akademskih studija
 • 2015   Stipendija Fonda za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika Univerziteta u Novom Sadu
 • 2014 – 2016   Nagrade za akademski uspeh u toku studija Univerziteta u Novom Sadu
 • 2014   Stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • 2013   Specijalna nagrada za izuzetan akademski uspeh u toku studija Univerziteta u Novom Sadu, za prosečnu ocenu 10.00

Radno iskustvo:

 • 2020   Advokat u saradnji sa Advokatskom kancelarijom Žunić
 • 2017   Advokatski pripravnik u Advokatskoj kancelariji Žunić
 • 2017   Članstvo u Advokatskoj komori Vojvodine

Nina Radin radi kao nezavisni advokat u saradnji sa Advokatskom kancelarijom Žunić. Član je Advokatske komore Vojvodine.

Oblasti kojima se pretežno bavi su pravo intelektualne svojine, IT pravo, nekretnine i imovinskopravni odnosi, ugovori i trgovina.

U oblasti prava intelektualne svojine naročito iskustvo poseduje u postupcima registracije žiga u nacionalnim i međunarodnim okvirima, postupcima zaštite industrijskog dizajna i brenda, zaštite autorskih prava (uključujući i autorska prava na internetu), zaštite internet domena, zatim u procesima deponovanja autorskog dela i u postupcima zaštite poverljivosti i poslovne tajne. U Nininu ekspertizu spada i zastupanje klijenata u sporovima povodom zaštite žigova i autorskog prava, pri čemu bogato iskustvo poseduje kako u postupcima zaštite intelektualne svojine pred sudovima, tako i pred Zavodom za intelektualnu svojinu RS. Pored zastupanja klijenata u procesima ostvarivanja zaštite i u sporovima, poseduje bogato iskustvo u sačinjavanju svih vrsta ugovora iz oblasti intelektualne svojine, a naročito: ugovora o prenosu prava intelektualne svojine, autorskih ugovora, ugovora o licenci žiga itd.

Nina se u svom radu specijalizovala i za ugovorne odnose u međunarodnom privrednom pravu, sa naročitim fokusom na ugovore o konsultantskim uslugama, ugovore o distribuciji, ugovore o posredovanju, ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji, ugovore o kupoprodaji robe i usluga, kao i za sačinjavanje i savetovanje u vezi sa ugovorima o razvoju i izdavanju video igara.

U oblasti nekretnina i imovinskopravnih odnosa kroz praksu se posebno specijalizovala za pružanje pravne pomoći domaćim i stranim, fizičkim i pravnim licima u procesima kupoprodaje nepokretnosti, kako u prisustvu, tako i bez fizičkog prisustva ugovornih strana u Srbiji, uključujući i zastupanje u procesu kupoprodaje nekretnina od investitora u procesu izgradnje; kao i za sačinjavanje kompleksnih ugovora o zakupu poslovnog prostora i ugovora o upravljanju i održavanju objekata; ali i za sporove koji se tiču imovinskopravnih odnosa.

Nina je završila master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, u oblasti međunarodnog privrednog prava, zaštite ljudskih prava pred Evropskim sudom za ljudska prava i u oblasti međunarodnih odnosa. Master tezu odbranila je na temu „Naknada štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku”.

Takođe je bila član tima Pravnog fakulteta, u ulozi zastupnika odbrane, na prestižnom svetskom međunarodnom takmičenju Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot u Beču, kao i na regionalnim rundama na Sofia Vis Pre-Moot 2017 u Privrednoj komori Bugarske i na Belgrade Open Pre-Moot Competition u Beogradu, ostvarivši zavidne rezultate.

Nina tečno govori engleski jezik, a služi se nemačkim i španskim.

NEWSLETTER

Budite u toku sa najvažnijim informacijama