OUTSOURCING UGOVORI

Kontakt: 
Nemanja Žunić 

Brz razvoj IT outsourcing tržišta u Srbiji privlači transakcije sa kompleksnim pravnim pitanjima. Mi smatramo da takve transakcije ne predstavljaju samo proste ugovorne odnose – mi razumemo da one predstavljaju vid partnerstva koje počiva na razmeni resursa i ideja. Da bi outsourcing model bio uspešan, treba pokloniti posebnu pažnju svakoj fazi posla, kao i imati oštro oko za opasnosti i zamke koje vrebaju tokom proces.

Imajući u vidu bogato iskustvo, prilikom sastavljanja ugovora možemo unapred da predvidimo tačke koje mogu predstavljati problem. Stoga, pomažemo  pri postavljanju odgovarajućih zahteva, pravljenja rasporeda za isporuku, skrećemo pažnju na najvažnija pitanja kod nivoa usluga i kredita, savetujemo povodom kompleksnih struktura cena, strategija rizika/obnove, odgovornosti, zaštite podataka i, konačno, prestanka ugovora i izlska iz ovog poslovnog modela. Brinemo se da ugovor odražava pristup koji je „fer prema svima”.

U slučaju da dođe do kršenja ugovora, učestvujemo u pregovorima o prekidu poslovne saradnje ili pomažemo u nadoknadi odgovarajuće štete kroz predviđene mogućnosti ​​rešavanja spora.

NEWSLETTER

Budite u toku sa najvažnijim informacijama

NOVI SAD

BEOGRAD

NOVI SAD

BEOGRAD