OUTSOURCING UGOVORI

Kontakt: 
Nemanja Žunić 

Brz razvoj IT outsourcing tržišta u Srbiji privlači transakcije sa kompleksnim pravnim pitanjima. Mi smatramo da takve transakcije ne predstavljaju samo proste ugovorne odnose – mi razumemo da one predstavljaju vid partnerstva koje počiva na razmeni resursa i ideja. Da bi outsourcing model bio uspešan, treba pokloniti posebnu pažnju svakoj fazi posla, kao i imati oštro oko za opasnosti i zamke koje vrebaju tokom procesa.

Naši advokati specijalizovani za pravo u okviru IT sektora pomažu pri postavljanju odgovarajućih zahteva i pravljenju rasporeda za isporuku, skreću pažnju na najvažnija pitanja kod nivoa usluga i kredita, savetuju povodom kompleksnih struktura cena, strategija rizika/obnove, odgovornosti, zaštite podataka i, konačno, prestanka ugovora i izlaska iz ovog poslovnog modela. Brinemo se da ugovor odražava pristup koji je „fer prema svima”.

U slučaju da dođe do kršenja ugovora, učestvujemo u pregovorima o prekidu poslovne saradnje ili pomažemo u nadoknadi odgovarajuće štete kroz predviđene mogućnosti ​​rešavanja spora.