PRIVATNOST I ZAŠTITA PODATAKA

Advokatska kancelarija Žunić pruža podršku kompanijama sa vrlo složenim zahtevima propisa iz oblasti zaštite privatnosti i podataka o ličnosti. Pružamo savete koji obuhvataju uvođenje, reviziju ili modifikaciju širokog spektra mera za zaštitu podataka o ličnosti. Staramo se da procedure o prenosu podataka, politika privatnosti i marketinške aktivnosti budu u skladu ne samo sa propisima Republike Srbije, već i sa propisima EU.

Vrste pravne podrške koju pružamo uključuje:

  • Izradu Politike privatnosti u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i GDPR-om
  • Izradu Izjave o privatnosti za online aktivnosti u skladu sa GDPR-om i drugim zakonodavstvom EU
  • Prijavu zbirke podataka kod Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
  • Reviziju politike privatnosti i zaštite podataka vaše kompanije
  • Reviziju politike direktnog marketinga
  • Savetovanje o privatnosti zaposlenih
  • Savetovanje o finansijskoj privatnosti
  • Sastavljanje ugovora o obradi i prenosu podataka
  • Savetovanje povodom prekograničnog prenosa podataka (unutar grupe društava kao i sa trećim licima)
  • Izradu i reviziju Obavezujućih korporativnih pravila (BCR)

NEWSLETTER

KONTAKT

KONTAKT