REŠAVANJE SPOROVA U IT SEKTORU

Tokom životnog ciklusa ugovora, ne odvija se uvek sve po planu. Kada problem eskalira, ugovorne strane ne moraju nužno da pokreću parnicu ili arbitražni postupak. Zahvaljujuću bogatom iskustvu u savetovanju IT kompanija, naš tim pruža niz alternativnih mogućnosti ugovornim stranama, koje omogućavaju rešavanje spora na miran način, a što je karakteristika rešavanja sporova u IT sektoru.

Ukoliko nije moguće doći do nagodbe, naše široko iskustvo u savetovanju IT kompanija nam omogućava da zastupamo i IT kupce i IT dobavljače pred sudom ili u postupku arbitraže. Ono što se često pokazalo kao presudno za dobijanje IT sporova je upravo temeljnost i stručnost naših pravnih savetnika u prezicnom lociranju momenta i situacija gde su stvari „pošle po zlu”.

Postigli smo izuzetne rezultate u slučajevima koji se tiču zaštite autorskih prava na softver, kao i slučajeve vezane za ugovore o pružanje usluga razvoja softvera. Pored toga, zastupamo klijente u slučajevima povrede prava na žig, uključujući sporove o nazivima domena i korišćenju žigova na internetu.

NEWSLETTER

KONTAKT

KONTAKT