Izvršni poverioci, pazite na član 547 ZIO!

Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju (Sl. Glasnik RS, br.106/2015) stupa na snagu 01.07.2016. godine, osim pojedinih odredaba koje stupaju na snagu ranije, među kojima je član 547 ZIO.

Članom 547 ZIO predviđena je obaveza izvršnih poverilaca u čiju korist je pre početka rada izvršitelja u Republici Srbiji doneto rešenje o izvršenju na osnovu izvršne ili verodostojne isprave ili rešenje o obezbeđenju i koji na dan 01.05.2016. godine još vode izvršni postupak ili postupak obezbeđenja, da se u roku od 01.05.2016. godine do 01.07.2016. godine izjasne o tome da li su voljni da izvršenje sprovede sud ili javni izvršitelj.

Ono što je bitno,  izvršni postupak će biti obustavljen ukoliko se izvršni poverioci ne izjasne u predviđenom roku.

Tumačenjem ovog člana javilo se nekoliko dilema i pitanja, koji bi mogli da izazovu probleme u praksi:

1. Da li izvršni poverioci koji su se u predlogu za izvršenje izjasnili da će postupak izvršenja voditi sud ili pak izvršitelj, moraju ponovo o tome da se izjasne?

  • Izjašnjenje je neophodno u onim postupcima koji su započeti pre stupanja izvršitelja na rad. Međutim ovde treba biti oprezan, jer nisu u svim mestima u Republici Srbiji izvršitelji stupili na rad u isto vreme (npr. za područje Novog Sad izvršitelji su stupili na rad 01.06.2012. godine). Dakle, u svim izvršnim postupcima koji su na području Novog Sada započeti pre 01.06.2012. godine potrebno je u periodu od 01.05.2016.godine do 01.07.2016. godine sudu dostaviti izjašnjenje da li ste voljni da izvršenje sprovede sud ili javni izvršitelj, pod pretnjom obustave postupka.

2. Da li izjašnjenje može da se pošalje pre 01.05.2016. godine?

  • Izjašnjenja koja sud primi pre 01.05.2016. godine smatraće se preuranjenim i sud ih neće razmatrati odnosno odbacivaće ih kao preuranjena. Zakon izričito predviđa u kom roku je potrebno podneti izjašnjenje i samo ona izjašnjenja koja budu podneta u periodu od 01.05.2016.godine do 01.07.2016. godine smatraće se blagovremenim.

3. Da li sud poziva izvršne poverioca da se izjasne u skladu sa čl. 547 ZIO?

  • Sud nema obavezu i neće posebno pozivati izvršne poverioce da se izjasne u skladu sa čl. 547. ZIO, jer ova obaveza nastaje za izvršne poverioce na osnovu samog zakona.

Pored toga, potrebno je napomenuti da ukoliko se izvršni poverilac izjasni da postupak nastavi javni izvršitelj, dužan je da javnom izvršitelju plati samo polovinu predujma određenog javnoizvršiteljskom tarifom.

Najnovije:

NEWSLETTER

NEWSLETTER

KONTAKT

KONTAKT