Međunarodna konferencija o inovacijama u advokaturi

U maju 2017. godine Tijana Žunić Marić, advokat i mlađi partner u Advokatskoj kancelariji Žunić, prisustvovala je Međunarodnoj konferenciji o inovacijama u sektoru pravnih usluga, koja se održavala u Sofiji i koju je organizavao LegalTrek. Konferencija je bila posvećena inovacijama u pravnom sektoru i načinu na koji tehnološka dostignuća mogu da poboljšaju efikasnost savremenih advokatskih kancelarija.

Neke od tema o kojima se diskutovalo bile su:

  • Različitost između advokatskih kancelarija koje pripadaju tzv. „New Law” konceptu i onih koje pripadaju tzv. „Big Law” konceptu
  • Uvođenje inovacija u velike korporativne advokatske firme
  • Praktična upotreba veštačke inteligencije i Blockchain
  • Kako uvesti Agile u organizaciju rada advokatske kancelarije
  • Šta advokatske kancelarije mogu da nauče od startapa

Dr. Hariolf Wenzler iz Baker&McKenzie je prezentovao „Slučaj za inovaciju u pravu”, dok je Alex Hamilton opisao kako je nastala advokatska firma Radiant Law. Joanna Goodman je na veoma interesantan način analizirala mogućnost primene veštačke inteligencije u pravničkoj profesiji, dok je Florian Glatz izneo svoje mišljenje kako bi Blockchain mogao da se upotrebi za sačinjavanje tzv. „pametnih ugovora”. Dr Sascha Theissen je objasnio kako je Agile project management neophodan za povećanje efikasnosti i transparentnosti rada savremenih advokata, dok je Ido Goldberg, pravno-tehnički konsultant u Robus predložio taktike koje primenjuju startapi, a koje mogu biti korisne za advokatske kancelarije. Konačno, prezentacija koju je izložio Karel Evereat, potpredsednik pravnog generalnog zastupništva u Ingram Micro, otkrila je zanimljive ideje o tome kako in-house timovi mogu biti organizovani.

Prezentacije istaknutih govornika pratila su dve panel diskusije. Prvi panel je razmatrao očekivanja savremenih klijenata od svojih pružalaca pravnih usluga, dok se drugi panel bavio temom kako pristupiti i zadovoljiti današnje klijente. Opšti utisak je bio da se gotovo svi panelisti slažu da će tehnološka dostignuća i veštačka inteligencija primorati advokate da razmotre trenutni pristup pravnim uslugama koje pružaju, kao i da će pravni sektor pretrpeti korenite promene u narednom periodu.

Pošto je Advokatska kancelarija Žunić posvećena inovacijama, našem predstavniku je bilo zadovoljstvo da prisustvuje ovoj konferenciji, a naša kancelarija se raduje sledećoj konferenciji koju će organizovati LegalTrek.

Najnovije:

NEWSLETTER

NEWSLETTER

KONTAKT

KONTAKT