NSZ oštetila nezaposlene koji imaju pravo na novčanu naknadu

Pravo na novčanu naknadu od strane Nacionalne službe za zapošljavanje ostvaruju bivši zaposleni koji su bili u radnom odnosu najmanje godinu dana. Period u kojem imaju pravo na novčanu naknadu, od 3 do 24 meseca, zavisi od vremena provedenog u radnom odnosu.

Nacionalna služba za zapošljavanje primenjivala je pogrešan način obračuna novčane naknade  što je dovelo do toga da su imaoci ovog prava primali naknadu u manjem iznosu od onog koji im po zakonu pripada.

Novčana naknada ne može biti viša od 160% niti niža od 80% minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu za mesec u kojem se vrši isplata novčane naknade.

Odluku o visini minimalne zarade dosnosi Socijalno-ekonomski savet, ili Vlada Republike Srbije ukoliko Socijalno-ekonomski savet ne donese odluku u roku od 10 dana od početka pregovora. Minimalna zarada utvrđuje se po radnom času, za period od najmanje šest meseci.

Pogrešno tumačenje odredbi o minimalnoj zaradi od strane NSZ dovelo je do isplaćivanja novčane naknade koja je manja od zakonom propisanog minimuma pa samim tim i do velikog broja sudskih sporova.

NSZ je stava da je polazni element za obračun novčane naknade bruto minimalna zarada, dok je Osnovni sud u Novom Sadu u svojim presudama zauzeo stav da neto novčana naknada za slučaj nezaposlenosti ne može po umanjenju doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje biti niža od 80% niti viša od 160% minimalne zarade.

Najnovije:

NEWSLETTER

NEWSLETTER

KONTAKT

KONTAKT