PORODIČNO PRAVO

Advokati u Advokatskoj kancelariji Žunić ulažu značajan napor u zauzimanje adekvatnog pristupa u sferi porodičnog i dečijeg prava, što smatramo zaista važnim za ove oblasti advokature. U ovoj grani prava se oslanjamo na tridesetogodišnje iskustvo nudeći širok spektar pravnih usluga uključujući odnose sa međunarodnim elementom.

Naš pravni tim ima široku praksu koja obuhvata sastavljanje bračnih ugovora, pitanja razvoda braka uključujući sporazumni razvod braka ili tužbu za razvod braka, podele imovine, starateljstvo nad decom, nasilje u porodici i aspekte međunarodne otmice dece. Ukoliko ne možete da se samostalno dogovorite sa supružnikom ili vanbračnim partnerom oko svih aspekata razvoda braka ili starateljstva nad detetom, asistiramo pokušajima postizanja mirnog rešenja, uključujući i porodičnu medijaciju. Posebnu pažnju poklanjamo pitanjima nasilja u porodici, gde često zastupamo žrtve nasilja u krivičnom postupku u svojstvu oštećenih.

KONTAKT

KONTAKT