KOMPANIJSKO PRAVO I STEČAJ

Advokatska kancelarija Žunić pruža kompletnu pravnu podršku privrednim subjektima svih vrsta – od startapa do nekih od najvećih kompanija u regionu.

Za razliku od drugih advokatskih kancelarija, nudimo personalnu uslugu za sve privredne subjekte koje zastupamo, što znači da svaki klijent ima kontakt osobu koja je uvek dostupna da pruži pravni savet i pomoć u bilo koje doba. Ovakve usluge pružamo po fiksnim dogovorima sa klijentima, što onima koji koriste naše advokatske usluge daje pravnu sigurnost od nepredvidivih troškova.

Takođe, pružamo čitav niz pravnih usluga koje obuhvataju pitanja registracije kompanije, kreiranja svih pravnih akata, planiranja i izgradnje strategije oko komercijalizacije i zaštite intelektualne svojine, kupovine, obnove ili dodeljivanja franšize, obavljanje “due dilligence” analize, pripremu i pregovore oko ugovora o kreditu, naknadu štete, kao i savetovanje povodom restrukturiranja, likvidacije i stečaja.

Prve konsultacije uvek nudimo bez obaveza sa Vaše strane, jer težimo da ostvarimo dugotrajan odnos poverenja, kako biste mogli celokupnu pravnu podršku da dobijete pod istim krovom.

NEWSLETTER

Budite u toku sa najvažnijim informacijama

KONTAKT

KONTAKT