LJUDSKA PRAVA I SLOBODE

Misija Advokatske kancelarije Žunić je da doprinosi zaštiti i promociji ljudskih prava i sloboda. Nudimo ekspertizu u ovoj sferi, učestvujemo u domaćim sporovima i sporovima na međunarodnom nivou koji uključuju pitanja ljudskih prava, a ulažemo napore i da aktivno učestvujemo u javnim debatama povodom razvoja ljudskih prava u Srbiji i regionu.