OSNIVANJE PRAVNIH LICA

Kontakt: 
Kristina Vuljaj

Osnivanje firme

Procedura osnivanja firme u Srbiji treba da započne angažovanjem advokatske kancelarije koja preuzima na sebe pripremu svih neophodnih dokumenata za osnivanje privrednog društva.

Verujemo da su jedino advokatske kancelarije kvalifikovane za pružanje stručnih saveta u vezi sa strukturom poslovanja, poreskim pitanjima, pitanjima u vezi sa zapošljavanjem i subvencijama, pitanjima u vezi sa izvozom i uvozom, zaštitom prava intelektualne svojine, kao i ostalim pitanjima usklađivanja sa propisima.

Svesni smo da svaki ulazak na novo tržište nosi određenu dozu neizvesnosti. Iz tog razloga, nudimo Vam različite pakete unapred pripremljenih usluga, koje smo kreirali kao odgovor na različite potrebe klijenata, koji uvek uključuju unapred utvrđene cene advokatskih usluga, bez skrivenih troškova.

Naši paketi usluga uključuju:

Za više informacija o paketima, kontaktirajte nas putem naše e-mail adrese office@zuniclaw.com.

Kompleksne procedure u vezi sa osnivanjem privrednih subjekata

Pored osnivanja privrednih društava, advokati Advokatske kancelarije Žunić nude pomoć u okviru  registracije grupe društava, u koju obično spada nekoliko državnih organa, koja iziskuje posebne i kompleksne procedure, kao što su:

  • Osnivanje medicinskih ustanova i ustanova zdravstvene zaštite (npr. osnivanje apoteka u Srbiji)
  • Osnivanje obrazovnih ustanova (npr. osnivanje vrtića, osnivanje privatne škole, osnivanje univerziteta)
  • Osnivanje fondacije
  • Osnivanje turističke agencije (organizatori turističkih putovanja i posrednici u prodaji organizovanih turističkih putovanja)
  • Osnivanje udruženja.

Kupovina postojeće firme

Ukoliko se odlučite za kupovinu već postojeće firme, kontaktirajte nas putem naše e-mail adrese office@zuniclaw.com.

Virtuelna kancelarija

Često se dešava u praksi da pronalazak adekvatnog poslovnog prostora zahteva dodatno vreme ili pak želite da Vaši zaposleni rade od kuće. Ukoliko je to slučaj, omogućavamo Vam uslugu virtuelne kancelarije u Beogradu ili virtuelne kancelarije u Novom Sadu. Pored niskih troškova, usluga virtuelnog sedišta uključuje:

  • Organizovano prikupljanje dokumentacije iz banke, Poreske uprave i drugih državnih organa
  • Lokalni broj telefona
  • Odgovaranje na telefonske pozive i elektronsku poštu
  • Salu za konferencijske i poslovne sastanke.

NEWSLETTER

Budite u toku sa najvažnijim informacijama