OSNIVANJE PRAVNIH LICA

Kontakt: 
Kristina Vuljaj

Osnivanje firme

Procedura osnivanja firme u Srbiji treba da započne angažovanjem advokatske kancelarije koja preuzima na sebe pripremu svih neophodnih dokumenata za osnivanje privrednog društva.

Verujemo da su jedino advokatske kancelarije kvalifikovane za pružanje stručnih saveta u vezi sa strukturom poslovanja, poreskim pitanjima, pitanjima u vezi sa zapošljavanjem i subvencijama, pitanjima u vezi sa izvozom i uvozom, zaštitom prava intelektualne svojine, kao i ostalim pitanjima usklađivanja sa propisima.

Svesni smo da svaki ulazak na novo tržište nosi određenu dozu neizvesnosti. Iz tog razloga, nudimo Vam različite pakete unapred pripremljenih usluga, koje smo kreirali kao odgovor na različite potrebe klijenata, koji uvek uključuju unapred utvrđene cene advokatskih usluga, bez skrivenih troškova.

Naši paketi usluga uključuju:

 • Usluge savetovanja u vezi sa strukturom poslovanja i zaštitom poslovnog imena
 • Osnivanje firme (u odsustvu osnivača)
 • Otvaranje računa u banci
 • Osnovno savetovanje u vezi sa strukturom poreskog sistema
 • Osnovno savetovanje u vezi sa usklađivanjem propisa o zapošljavanju
 • Osnovno savetovanje u vezi sa državnim subvencijama
 • Osnovno savetovanje u vezi sa pitanjima imigracije i boravka stranaca.

Za više informacija o paketima, kontaktirajte nas putem naše e-mail adrese office@zuniclaw.com.

Kompleksne procedure u vezi sa osnivanjem privrednih subjekata

Pored osnivanja privrednih društava, advokati Advokatske kancelarije Žunić nude pomoć u okviru  registracije grupe društava, u koju obično spada nekoliko državnih organa, koja iziskuje posebne i kompleksne procedure, kao što su:

 • Osnivanje medicinskih ustanova i ustanova zdravstvene zaštite (npr. apoteka u Srbiji)
 • Osnivanje obrazovnih ustanova (npr. obdaništa ili privatnih škola i univerziteta)
 • Fondacije
 • Turističke agencije (organizatori turističkih putovanja i posrednici u prodaji organizovanih turističkih putovanja)
 • Udruženja.

Kupovina postojeće firme

Ukoliko se odlučite za kupovinu već postojeće firme, kontaktirajte nas putem naše e-mail adrese office@zuniclaw.com.

Virtuelno sedište u Beogradu i virtuelno sedište u Novom Sadu

Često se dešava u praksi da pronalazak adekvatnog poslovnog prostora zahteva dodatno vreme ili pak želite da Vaši zaposleni rade od kuće. Ukoliko je to slučaj, omogućavamo Vam virtuelno sedište u Beogradu ili virtuelno sedište u Novom Sadu. Pored niskih troškova, usluga virtuelnog sedišta uključuje:

 • Organizovano prikupljanje dokumentacije iz banke, Poreske uprave i drugih državnih organa
 • Lokalni broj telefona
 • Odgovaranje na telefonske pozive i elektronsku poštu
 • Salu za konferencijske i poslovne sastanke.

NEWSLETTER

Budite u toku sa najvažnijim informacijama

NOVI SAD

BEOGRAD

NOVI SAD

BEOGRAD