PRAVA STRANACA

Ako ste strani državljanin ili strani rezident, naši advokati mogu da Vam pomognu u svim pitanjima koja se tiču Vaših privatnih i poslovnih pravnih potreba u Srbiji, od pitanja imigracije, nekretnina, personalnog statusa, započinjaja poslovne delatnosti, sve do rešavanja sporova i izvršenja stranih sudskih i arbitražnih odluka.

Advokatska kancelarija Žunić zastupa veliki broj fizičkih lica povodom raznih pravnih pitanja – od imigracije, boravišne dozvole, državljanstva, radnih dozvola, priznanja ili zaključenja braka, do nasledstva i poslova koji se tiču nepokretnosti. Takođe, mnogi naši klijenti se odlučuju da započnu obavljanje poslovne delatnosti u Srbiji. Oni dolaze iz raznih država kao što su Velika Britanija, Rusija, Dubai, Hrvatska, Slovenija, Nemačka, Kanada, Australija…

Naš pravni tim asistira fizičkim i pravnim licima u sporovima sa međunarodnim elementom, koji iniciraju veliki broj specifičnih pravnih pitanja: pitanje sudske nadležnosti (na primer, u kojoj državi ili državama može da se podnese tužba), pitanja izbora nadležnog foruma (na primer, u kojoj državi bi bilo najbolje pokrenuti postupak), kao i pitanje izvršenja (na primer, da li sudska odluka može biti priznata i izvršena u drugoj državi). Naši advokati govore engleski i ruski jezik, a imamo pristup velikom broju sudskih tumača sa kojima sarađujemo, u vezi sa drugim jezicima.

KONTAKT

KONTAKT