PRIVREDNI KRIMINAL

Za zastupanje u oblasti privrednog kriminala, potrebno je da advokat poseduje multidisciplinarno znanje sa ekspertizom i u krivičnom i u privrednom pravu. Tim Advokatske kancelarije Žunić ima bogato iskustvo u vezi sa svim aspektima privrednog kriminala, kako savetodavnog karaktera, tako i na strani odbrane u krivičnom postupku i postupku povodom privrednih prestupa.