UGOVORI

Kada su ugovori u pitanju, prevencija je uvek bolja nego lek. Ne može se dovoljno istaći koliko je važno sastaviti kvalitetan ugovor posvećujući pažnju svim detaljima poslovnog odnosa, jer je to osnov za uspešnu saradnji i sprečavanje sporova u budućnosti.

Advokatska kancelarija Žunić pruža pravnu podršku klijentima u svim fazama ugovornog odnosa, od poslovnih pregovora do zaključenja i realizacije, vodeći računa da klijent ostvari najbolji mogući rezultat. Naši advokati imaju iskustvo u širokom spektru poslovnih odnosa, uključujući odnose u međunarodnom privrednom pravu, među kojima su ugovori o:

  • Kupoprodaji robe (dobara) i/ili usluga;
  • Proizvodnji i distribuciji robe (dobara) i/ili usluga;
  • Konsultantskim uslugama;
  • Posredovanju i agenturi;
  • Poslovno-tehničkoj saradnji
  • Franšizama i zajedničkom ulaganju, uključujući i element inostranosti.

Ako druga ugovorna strana ne ispunjava svoje ugovorne obaveze, ili ako je Vaša kompanija tužena iz istog razloga, razmatramo i analiziramo sve moguće opcije sa Vama. Ukoliko već postoji privredni spor pred sudom ili arbitražom, težimo da ga rešavamo na najefikasniji način sa maksimalnim ishodom za klijenta.

NEWSLETTER

Budite u toku sa najvažnijim informacijama

KONTAKT

KONTAKT