Da li je osnivanje firme na daljinu u Srbiji moguće?

20.
Maj 2022.

U blogu koji smo nedavno pisali o korišćenju elektronskog potpisa za  obavljanje poslovnih aktivnosti u Srbiji bez smetnji tokom pandemije, naglasili smo da je osnivanje firme u Srbiji moguće iz udobnosti Vašeg doma zahvaljujući elektronskom potpisu koji izdaje sertifikaciono telo u Republici Srbiji.

Agencija za privredne registre Srbije omogućila je uslugu elektronske registracije preduzetnika još početkom 2018. godine, a nakon toga je ista usluga omogućena i jednočlanim, kao i višečlanim privrednim društvima.

Međutim, u ovom tekstu se fokusiramo na osnivanje firme u Srbiji na daljinu, odnosno bez elektronskog potpisa kao i bez ikakvog fizičkog prisustva osnivača i/ili direktora u Srbiji.

Prvo ćemo potvrditi da Srbija pruža sledeće mogućnosti na daljinu:

  • osnivanje firme u Srbiji
  • izvršavanje svih obaveznih aktivnosti vezanih za osnivanje firme u Srbiji.

Prednosti osnivanja firme u Srbiji

Kada započinjete novi posao u stranoj državi, trebalo bi da uzmete u obzir sve (ne)pogodnosti koje zakoni propisuju.

Jedan od prvih koraka je da se konsultujete sa stručnjacima za poreska pitanja i upoznate se sa listom dažbina i poreza koje ste u obavezi da plaćate.

Dalje, važna pitanja oko kojih se treba informisati su: državni podsticaji, porezi i drugi ekonomski podsticaji, poreske stope, složenost i troškovi procesa osnivanja firme, položaj države u kojoj osnivate firmu kao i njena uloga u regionu, dostupnost i širok spektar marketinških i konsultantskih usluga, itd.

Srbija obezbeđuje značajna bespovratna sredstva za osnivače novih firmi, posebno u oblasti inovativnih aktivnosti (IT sektora). Takođe, za zaposlene u oblasti inovativnih aktivnosti obezbeđene su značajne poreske olakšice za zapošljavanje stranaca, kao i za mlade povratnike. Činjenica da Srbija ima jednu od najnižih stopa poreza na dobit pravnih lica. U poređenju sa drugim evropskim zemljama po ovom pitanju, Srbija je vrlo atraktivna destinacija za pokretanje novog biznisa. Ne samo da su troškovi za osnivanje firme niski u poređenju sa zemljama iz regiona, već su i troškovi koje bi vaša novoosnovana firma imala pred javnim organima takođe simbolični. Takav trošak bi bio, na primer, ekotaksa.

Istakli smo sve prednosti poslovanja u Srbiji kao i povoljno zakonodavstvo o radnom pravu za strance u našem blogu Investicije u Srbiji.

Proces registracije firme u Srbiji

Postoji 7 suštinskih koraka u postupku registracije firme u Srbiji, detaljno opisanih u našem blogu o tome kako otvoriti firmu u Srbiji.

Da bismo preskočili nepotrebno ponavljanje, u narednom tekstu ćemo istaći neke od specifičnih tačaka (obojene crvenom bojom) u vezi sa osnivanjem firme na daljinu u Srbiji.

Nakon što odaberete najprikladniji pravni oblik firme za Vaše potrebe (korak 1), sledi odabir adekvatnog poslovnog imena za Vašu firmu (korak 2).

U procesu osnivanja firme, sledeći korak bi bio:

3: Registracija poslovne adrese firme

Ovo je prva tačka koja je specifična za otvaranje firme na daljinu u Srbiji, u poređenju sa standardnim otvaranjem firme.

Iako postoji mogućnost da firma koja je osnovana na daljinu ima sedište u Srbiji u kom stvarno i obavlja delatnost, skoro sve firme koje su osnovane na daljinu odlučuju se za virtuelno sedište.

Usluge virtuelne kancelarije u Srbiji se (u zavisnosti od pružaoca usluge) obično sastoje od:

  • obezbeđivanja adrese kancelarije,
  • obezbeđivanja poštanskog sandučeta i elektronske pošte,
  • primanja sve pošte koja stiže Vašoj firmi,
  • obaveštavanja o primljenoj pošti itd.

Prednosti registracije virtuelne kancelarije u Srbiji su brojne. Na primer, ušteda novca za troškove komunalnih usluga i naknade za iznajmljivanje prostora, kao i druge troškove vezane za iznajmljeni poslovni prostor.

Uobičajena praksa je da osnivač ili generalni direktor kompanije žele da vide nekretninu pre nego što je iznajme ili kupe. Sa osnivanjem firme u Srbiji na daljinu, budući da nema potrebe niti obaveze fizičkog prisustva u Srbiji, skoro 100 odsto vlasnika bira virtuelnu kancelariju za svoje novoosnovane firme.

Za različite vrste poslovnih delatnosti, a pogotovo one koje obuhvataju pružanje intelektualnih delatnosti, nije ni potrebno niti je praktično držati sve zaposlene fizički na okupu u kancelariji.

Nakon zaključivanja usluge virtuelne kancelarije u Srbiji, sledeći korak je izuzetno važan u procesu osnivanja firme – izrada Osnivačkog akta (korak 4). Uključivanjem posebnih klauzula u Vaš Osnivački akt, osiguraćete na samom početku visok nivo zaštite imovine kao i know-how Vaše firme. Kako bi odredbe Osnivačkog akta bile u potpunosti usklađene sa najnovijim izmenama zakona, uložite vreme da se konsultujete sa stručnjakom za kompanijsko pravo.

Sledeća značajna razlika u procesu osnivanja firme u Srbiji na daljinu u odnosu na standardno osnivanje firme je:

5: Overa potpisa osnivača DOO-a na Osnivačkom aktu (i podnošenje registracione prijave pred APR-om)

Osnivački akt društva mora biti potpisan i overen pred javnim beležnikom u Srbiji.

U slučaju osnivanja firme na daljinu u Srbiji, da bi se Osnivački akt potpisao i overio u ime osnivača, ovlašćenom licu je potrebno specijalno punomoćje osnivača, pravilno izrađeno, overeno i legalizovano za upotrebu u Srbiji.

To znači da ovlašćeno lice u Srbiji treba da izradi specijalno punomoćje za Vas, koje je potrebno da potpišete, overite i legalizujete (za međunarodnu upotrebu) u Vašoj zemlji. Naročito je važno da sadržina punomoćja u potpunosti bude usklađena sa propisima, kako bi se izbegle potencijalni problem u postupku osnivanja firme. Posavetujte se sa timom stručnjaka za kompanijsko pravo o načinu na koji možete da obezbedite da specijalno punomoćje overeno u jednoj zemlji može da se koristi u Srbiji, u zavisnosti od zemlje porekla.

6: Otvaranje poslovnog računa u banci

Nakon što se firma osnuje, direktor je dužan da otvori poslovni račun u banci za firmu. U tu svrhu, direktor je dužan da potpiše obavezne obrasce iz banke, kao i dokumentaciju za otvaranje poslovnog računa u banci. U procesu osnivanja firme u Srbiji na daljinu postoji nekoliko načina za otvaranje poslovnog računa u banci bez fizičkog prisustva direktora firme. U zavisnosti od zemlje u kojoj boravi direktor, naš pravni tim za osnivanje firme može dodatno da Vas posavetuje koji način je najprikladniji.

Pored toga, moguće je aktivirati sve funkcije upravljanja računima u banci na daljinu, uključujući izdavanje kartica i e-banking i m-banking.

7: Pribavljanje elektronskog potpisa i registracija stvarnih vlasnika

Imajući u vidu da su sve noosnovane firme obevezne da registruju stvarnog vlasnika u roku od 15 dana od osnivanjna, kao i da su novčane kazne propisane za izbegavanje ove obaveze visoke, ovaj uslov je poslednji, ali definitivno ne i najmanje bitan.

Kako bi se izvršila registracija stvarnog vlasnika, nephodno je da direktor pribavi elektronski potpis od jednog od ovlašćenih sertifikacionih tela u Srbiji odmah po osnivanju firme.

Nakon toga, potrebno je evidentirati stvarnog vlasnika (uz pomoć elektronskog potpisa) u centralni registar stvarnih vlasnika pred Agencijom za privredne registre Srbije.

Ove procedure nisu zahtevne, pogotovo imajući u vidu da Vam pri svim koracima može pomoći pravni tim stručnjaka za osnivanje pravnih lica, što predstavlja značajnu uštedu vremena.

Motivacija stranim kompanijama i fizičkim licima da osnuju firmu u Srbiji nisu samo niske poreske stope, atraktivni poreski i državni podsticaji, već i konkurentni troškovi osnivanja firme. Dodatna prednost je i mogućnost osnivanja firme na daljinu kao jedan od važnih razloga zašto treba da započnete posao i investirate u Srbiji.

 

Najnovije:

Rate this article

Click on a star to rate it!