Povratak zaposlenih na radna mesta – nove obaveze poslodavaca

Nakon što je vanredno stanje u Republici Srbiji ukinuto, veliki broj poslodavaca se odlučuje na vraćanje zaposlenih na radna mesta. Ako ste među njima, spremite se na određenu neizvesnost.

Istog dana kada je ukinuto vanredno stanje, Uredba koja je pružala bar neke odgovore poslodavcima u promenjenim okolnostima, prestala je da važi. Sada, iznova na neizvesnom tlu, poslodavci treba da znaju koje su njihove obaveze, a u isto vreme i koja su prava zaposlenih.

Posebna Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje i širenje zarazne bolesti Covid-19 izazvane virusom SARS-COV-2 bi trebalo da bude usvojena uskoro. Međutim, mnoge njene odredbe su zapale za oko stručnoj javnosti i bile predmet kritike, što uzrokuje trenutnu situaciju – poslodavce bez konkretnih pravnih pravila.

Predstavljamo Vam pojedine problematične odredbe buduće Uredbe:

1. OBAVEZA MERENJA TEMPERATURE ZAPOSLENIH I POSETILACA, ODNOSNO KUPACA PRI ULASKU U PROSTORIJE POSLODAVCA.

Problem: Imajući u vidu da će se Uredba primenjivati na sve poslodavce na teritoriji Republike Srbije, lako je zamisliti ljude u dugačkim redovima ispred prostorija poslodavca, u međusobnom kontaktu, izlažući se većem riziku od zaraze dok čekaju, a istovremeno usporavajući poslovanje.

*Dodatni problem: Zaštita podataka o ličnosti, uzimajući u obzir da je podatak o zdravstvenom stanju posebna vrsta podatka o ličnosti, čija obrada je zabranjena osim u izuzetnim slučajevima.

2. OBAVEZA GAŠENJA KLIMA UREĐAJA ILI SMANJIVANJE RADA KLIMA UREĐAJA U PROSTORIJAMA POSLODAVCA.

Problem: Dosta zgrada u kojima su prostorije poslodavca nema prirodnu ventilaciju.

*Dodatni problem: Letnji meseci se približavaju i klima uređaji će biti neophodni za normalno odvijanje procesa rada.

3. ZABRANA PORUČIVANJA DOSTAVE HRANE U PROSTORIJE POSLODAVCA.

Problem: Šta je sa onim zaposlenima koji nemaju restorane i prodavnice blizu svog radnog mesta?

*Dodatni problem: Izlaskom iz prostorija poslodavca za vreme pauze u toku radnog vremena, zaposleni će se ponovo međusobno susretati i tako izlagati većem riziku od infekcije.

Uzimajući u obzir ove, pored ostalih problematičnih odredaba predloga Uredbe, nadamo se da će biti izmenjene i prilagođene stvarnoj situaciji pre stupanja na snagu.

Do tada, kao poslodavac, uvek se setite opštih obaveza koje imate prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu:

Dužni ste da obezbedite zaposlenom rad na radnom mestu i u radnoj okolini u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu. U suprotnom, zaposleni mogu odbiti da rade, bez ikakvih posledica na svoj radni angažman.

Takođe, trenutna epidemija nosi i dodatne obaveze. Instrukcije date od strane Kriznog štaba, a koje se odnose na organizaciju rada, radnih aktivnosti i radnih mesta date u cilju obezbeđenja sigurnosti zaposlenih i korisnika usluga, kupaca i drugih lica koje ulaze u poslovne prostorije, mogu biti veoma korisne.

Kao poslodavac, trebalo bi da obezbedite:

 • fizičku udaljenost između zaposlenih, tj. organizaciju radnih aktivnosti i radnog prostora na takav način da se izbegne neposredan kontakt među ljudima kad god priroda posla to dopušta,

 • dezinfekciju prostorija, poda, nameštaja, mašina, alata i uređaja za rad nakon pružanja usluge svakom korisniku,

 • papirnoi, plastični ili drugi pribor za jednokratnu upotrebu,

 • obaveznu upotrebu lične zaštitne opreme, tj. maske i rukavice,

 • obaveznu dezinfekciju obuće i ruku svih osoba koje ulaze u poslovne prostorije,

 • često provetravanje svih prostorija,

 • redovnu dezinfekciju svih zajedničkih i higijenskih prostorija,

 • u slučaju sumnje da neko ima simptome zarazne bolesti, odgovorno lice privrednog subjekta je dužno da ga bez odlaganja ukloni iz radnog prostora, uz preporuku da se odmah obrati nadležnoj zdravstvenoj ustanovi i

 • sve ostale mere koje se mogu primeniti bez ometanja procesa rada, tj. proizvodnje, uz obezbeđivanje sigurnosti svih lica.

Pored toga, znajte da je Odluka o proglašenju bolesti Covid-19 i njene odredbe kojima su svi građani obavezani na poštovanje Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o javnom zdravlju, kao i drugih mera koje priroda te bolesti nalaže i dalje na snazi.

Uz instrukcije date svim poslodavcima, neki poslodavci su primili još preciznija uputstva.

Poslodavci koji se bave prodajom robe ili pružanjem usluga u tržnim centrima i sličnim objektima u kojima se obavljaju aktivnosti iz oblasti trgovine na malo, uključujući prodaju robe i usluga u prodavnicama u koje se ulazi iz većeg zatvorenog prostora, dužni su da, u odnosu prema zaposlenima i korisnicima usluga, primene sledeće preventivne mere:

 • organizovanje procesa rada koji obezbeđuje ograničen broj ljudi u prostoru,

 • održavanje fizičke udaljenosti ili udaljenosti između dve osobe od najmanje dva metra,

 • pružanje usluga uz korišćenje staklenih, plastičnih ili sličnih barijera,

 • obaveznu dezinfekciju prostorija i poda, nameštaja, mašina, alata i uređaja za rad posle svake usluge korisniku,

 • obaveznu upotrebu zaštitne opreme, tj. maski od strane zaposlenih i korisnika usluga i

 • obavezo donošenje posebnog plana za sprovođenje mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika, koji se donosi u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Ako spadate u kategoriju poslodavaca koji pružaju usluge nege, održavanja i ulepšavanja lica i tela, gde je priroda aktivnosti pružanja usluge takva da zahteva i bliski kontakt dobavljača i korisnika usluge, kao i korisnika usluga međusobno, morate:

 • primeniti sve preventivne mere u vezi sa sprečavanjem širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvanih virusom SARS-CoV-2, koje obezbeđuju sigurnost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga i

 • doneti poseban plan za sprovođenje mera, kao sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Posebne obaveze predviđene su i za poslodavce u fitnes klubovima i teretanama:

 • Pravila ponašanja za zaposlene i korisnike usluga kluba, kao i Pravilnik o ponašanju zaposlenih i korisnika fitnes klubova o bezbednoj upotrebi opreme i rekvizita Udruženja za rekreaciju i fitnes moraju biti istaknuti.

 • Na ulazu u klub mora biti postavljena barijera.

 • Na početku i na kraju radnog dana provetravajte sve prostorije i dezinfikujte sve radne površine, opremu, uređaje i drugu opremu za vežbanje, kao i pod. Tokom radnog dana sve prostorije treba provetravati što je češće moguće.

 • Pri svakom ulasku zaposlenih ili korisnika usluga, dezinfekcija ruku mora biti izvedena preparatom na bazi 70% alkohola.

 • Svi zaposleni moraju da nose ličnu zaštitnu opremu, tj. zaštitnu masku i zaštitne rukavice tokom radnog vremena.

 • Korisnici usluga moraju koristiti svoje peškire i druge predmete za ličnu higijenu.

 • Korisnici usluga moraju unapred zakazati korišćenje usluga kluba putem telefona ili mejla.

 • Upotreba zajedničkih pomoćnih prostorija, kao što su kuhinje, svlačionice, tuševi, moguća je samo ako postoji mogućnost dezinfekcije sobe nakon svake upotrebe.

 • Raspored opreme, uređaja i druge opreme za obuku, tj. organizacija obuke mora biti takva da u svakom trenutku postoji fizička udaljenost između polaznika od najmanje dva metra (10 kvadratnih metara po polazniku).

 • Oprema, uređaji i oprema za vežbanje moraju se dezinfikovati nakon svake upotrebe.
 • U slučaju sumnje da bilo koji od zaposlenih ima simptome zarazne bolesti COVID-19 (povišena telesna temperatura i jedan od znakova i simptoma – kašalj, otežano disanje i otežano disanje), odgovorna osoba kluba dužna je da udalji zaposlenog iz klupskih prostorija bez odlaganja, uz preporuku da se odmah obrati nadležnom zdravstvenom domu.
 • U slučaju da bilo koji od korisnika usluga ima simptome zarazne bolesti COVID-19, zaposleni i/ili odgovorna osoba kluba dužni su da upozore korisnika i da ga zamole da napusti prostorije kluba, uz preporuku da odmah kontaktira nadležni zdravstveni centar.

Završićemo sa zakonskim kaznenim odredbama da bismo Vam ukazali na to šta možete očekivati kao posledicu postupanja suprotnom prethodnim smernicama:

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu propisuje kaznu u rasponu od 800.000 do 1.000.000 dinara za poslodavca koji je pravno lice i koji ne obezbedi svom zaposlenom rad na radnom mestu i u radnoj okolini u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu.

Za odgovorno lice u pravnom licu predviđena je kazna od 40.000 do 50.000 dinara, a za poslodavca preduzetnika kazna od 400.000 do 500.000 dinara.

Verujemo da reči kao što su instrukcije ili uputstva ne stvaraju kod Vas osećaj da ste obavezni da po njima postupate, ali u iščekivanju posebne Uredbe, upravo ovakve smernice služe da konkretizuju opšta zakonska pravila. Zato, implementirajte ove mere kako biste zaštitili zdravlje svojih zaposlenih i klijenata, kao i svoje zdravlje, poslovanje, finansije i reputaciju.

Najnovije:

NEWSLETTER

Budite u toku sa najvažnijim informacijama

KONTAKT

KONTAKT