Naši predstavnici na seminaru Veštine zastupanja

Predstavnici advokatske kancelarije Žunić prisustvovali su seminaru na temu Veštine zastupanja (“The Art of Advocacy”) održanom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 26. aprila 2017. godine, koji je organizovalo Udruženje za Arbitražno pravo. Predavač na seminaru bio je Filip Panvor (Philip Punwar), partner u advokatskoj kancelariji Baker Botts u Dubaiju. Radni jezik seminara bio je engleski. Između ostalog, na seminaru su bile razmatrane teme koje se tiču razlika između anglosaksonskog i kontinentalnog prava, a naročito razlike u oceni dokaza. Takođe, bilo je govora o osnivanju, radu i razvoju arbitražnih institucija, što smatramo izuzetno važnim za razvoj arbitražnog prava u Srbiji.

Stav advokatske kancelarije Žunić je da je iznalaženje konstruktivnih rešenja u praksi neraskidivo povezano sa teoretskom pravnom analizom. Iz tog razloga, naša kancelarija prati ovakva dešavanja i očekuje organizaciju više sličnih interaktivnih događaja u budućnosti.

Najnovije:

NEWSLETTER

NEWSLETTER

KONTAKT

KONTAKT