Advokatski pripravnik | Zajednička advokatska kancelarija Žunić Novi Sad
Nađa Popović

Kontakt detalji:

Oblasti rada:

Labor and Employment Icon
Radno pravo
Real Estate Icon
Nekretnine
Imigration Law Icon
Imigraciono pravo i prava stranaca

Obrazovanje

  • Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet: Diplomirani pravnik

Nagrade i stipendije:

  • 2019 Stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  • 2019 Položila C2 nivo engleskog jezika i stekla CPE sertifikat koji izdaje Univerzitet u Kembridžu

Radno iskustvo:

  • 2024 Advokatski pripravnik u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Žunić Novi Sad

 

Nađa Popović je advokatski pripravnik u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Žunić Novi Sad. Član je advokatske komore Vojvodine, a timu se pridružila početkom 2024. godine. Trenutno se nalazi pod mentorstvom advokata specijalizovanih za radno pravo, imigraciono pravo i pravo stranaca, kao i za oblast nekretnina.

Tokom studija, Nađa je aktivno učestvovala u radu Pravne klinike za izbegličko pravo i predstavljala fakultet na takmičenje iz sportskog prava – Sports Arbitration Moot 2022 (SAM).  Pored toga, učestvovala je i u radu Žan Mone letnje škole „Informacione tehnologije u funkciji harmonizacije krivičnog procesnog prava sa pravom Evropske Unije“.

Nađa tečno govori engleski jezik i poseduje CPE sertifikat, a služi se i italijanskim jezikom.

Saznaj više od autora

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.