electronic-signature

bizlife.rs: Nemanja Žunić o važnosti elektronskog potpisa za kompanije