POLITIKA PRIVATNOSTI

Važi od 20.08.2018.

Imajući u vidu sa smo:

 • izrazito svesni značaja zaštite ličnih podataka,
 • shvatamo zaštitu ličnih podataka ozbiljno,
 • razumemo da Vam je zaštita ličnih podataka izuzetno bitna,

ova Politika privatnosti zajedno sa našim Uslovima korišćenja čini Ugovor koji se primenjuje na Vas.

1.   Lični podaci koje prikupljamo

U zavisnosti od toga kako koristite naš Sajt, informacije koje možemo prikupiti o Vama su sledeće:

 • Vaše ime,
 • Vaši kontakt podaci, kao što je Vaša mejl adresa,
 • informacije koje odlučite da podelite sa nama, u okviru našeg kontakt formulara,
 • tehničke podatke, kao što su IP adresa, tip i verzija browsera, izbor jezika, referentni domen, podešavanje vremenske zone i lokacije, plug-in tip i verziju browsera, operativni sistem, platformu i ostalu tehnologiju sa Vašeg uređaja sa kog pristupate na www.zuniclaw.com.

Ukoliko nas kontaktirate putem kontakt formulara ili pošaljete upit na office@zuniclaw.com, možemo dobiti neke dodatne informacije o Vama, kao što su podaci o Vašoj adresi, ili poslovnoj adresi, Vaše zvanje ili ime poslodavca, sadržaju poruka ili priloga koje nam dostavite, ili bilo koje druge informacije koje odlučite da podelite sa nama.

Ukoliko nas kontaktirate na Karijera stranici, u procesu prijavljivanja za poziciju advokata, saradnika, konsultanta ili člana osoblja, biće zatraženo od Vas da pošaljete svoj CV i motivaciono pismo. Prilikom prijavljivanja za obavljanje pripravničkog staža ili zapošljavanja u svojstvu advokata mogu Vam biti postavljena pitanja o Vašem profesionalnom životu koja mogu biti značajna za Vašu buduću poziciju.

Kada se prijavljujete na naš Newletter, na stranicama IT PRAVO ili NOVOSTI I BLOG, neophodno je da podelite svoju mejl adresu sa nama.

Svrha obrade podataka o ličnostiPravni osnov
• u cilju odgovora na Vaše upite poslate na Kontakt stranici ili upućenih na mejl office@zuniclaw.com
• u cilju pružanja odgovora i saveta u vezi sa ostalim Vašim zahtevima koje nam uputite,
• u cilju pružanja i unapređenja naših usluga,
Prikupljanje je neophodno zbog zaključenja ili realizacije Ugovora sa Vama.
• u cilju slanja relevantnih informacija putem našeg Newslettera (samo uz Vašu isključivu saglasnost).Vaša saglasnost.

Imate pravo da svoju saglasnost povučete u svako doba, bez uticaja na zakonitost prikupljanja informacija koje je vršeno pre toga.

2.   Kako koristimo Vaše lične podatke?

Vaše lične podatke ćemo koristiti samo uz Vašu izričitu saglasnost, ili ukoliko je primenljiv neki drugi zakonom dozvoljen razlog.

Vaši lični podaci neće biti skladišteni niti korišćeni za druge svrhe, osim one zbog koje su prvi put prikupljeni.

Vaše lične podatke ćemo koristiti samo kada imamo razuman i na zakonu zasnovan razlog.

Svi članovi našeg tima pravno su obavezani na čuvanje profesionalne tajne, a takođe koristimo i sve pravne, tehničke i organizacione mere u cilju prevencije bilo kakvog otkrivanja i odavanja informacija, izuzev za svrhe zbog kojih su prikupljeni.

3.   Koliko dugo čuvamo podatke o ličnosti?

Vaše lične podatke ne čuvamo duže od onog vremena koje je neophodno da bi se realizovala svrha zbog koje su oni prikupljeni, odnosno ne duže od vremena za koje imamo Vašu saglasnost.

4.   Da li delimo vaše lične podatke?

Veoma smo posvećeni zaštiti i poštovanju Vaših ličnih podataka. Ne delimo Vaše lične podatke sa trećim licima, osim ako:

 • imamo Vašu saglasnost za to,
 • zakonom smo obavezani da podelimo određene informacije, u koje spadaju i Vaši lični podaci, sa npr. organima javne vlasti; u tom slučaju, nismo dužni da tražimo Vašu dodatnu saglasnost,
 • u cilju obezbeđenja najvišeg kvaliteta pravne usluge, bude poželjno da se konsultujemo sa pravnim stručnjacima ili ekpertima iz drugih oblasti.

5.   Vaša prava

Kao lice čije lične podatke prikupljamo, imate sledeća prava:

 • pravo da budete informisani o prikupljanju i obradi Vaših ličnih podataka,
 • pravo pristupa podacima o ličnosti,
 • pravo na ispravu ličnih podataka, u slučaju nepotpunosti ili netačnosti,
 • pravo na zaborav, tj. pravo da tražite da lični podaci koje imamo o Vama budu obrisani,
 • pravo suprotstavljanja obradi ličnih podataka,
 • pravo na kopiju; u slučaju da ste nam poverili Vaše lične podatke i da se podaci obrađuju korišćenjem automatizovanih sredstava, imate pravo da tražite kopiju tih ličnih podataka,
 • pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka za određenu svrhu.

6.   Izmene Politike privatnosti

Zadržavamo pravo da ažuriramo ovu Politiku privatnosti s vremena na vreme, u cilju praćenja izmena u zakonodavstvu i tehničkih inovacija. Sve izmene stupaju na snagu momentom objavljivanja na Sajtu. Upozoravamo vas da periodično vršite uvid u našu Politiku privatnosti.

Ukoliko niste saglasni sa našom Politikom privatnosti, molimo Vas da odmah prestanete da koristite Sajt.

7.   Kontaktirajte nas

U slučaju da želite da koristite neko od svojih prava kao lice čije lične podatke prikupljamo, ili u slučaju bilo kojih drugih pitanja vezano za našu Politiku privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na office@zuniclaw.com.