POLITIKA PRIVATNOSTI

Važi od 20.08.2018.

Advokatska kancelarija Žunić, sa sedištem na adresi Pozorišni trg 7, 21000 Novi Sad (u daljem tekstu: ,,Advokatska kancelarija Žun ili ,,mi) je:

 • izrazito svesna značaja zaštite ličnih podataka,
 • shvata zaštitu ličnih podataka veoma ozbiljno,
 • shvata da je zaštita ličnih podataka od izutzetnog značaja Vama,

Stoga, kao rukovalac podacima o ličnosti, sačinili smo ovu Politiku privatnosti kako bi obrada vaših podataka bila transparentna i razumljiva. Ova Politika privatnosti objašnjava način na koji prikupljamo, delimo i koristimo vaše lične podatke, kao i načine na koje možete ostvariti svoja prava na privatnost. Ova Politika privatnosti se primenjuje na sva lica koji pristupaju našem sajtu dostupnom na www.zuniclaw.com (“Sajt“), šalju nam upite putem Sajta, angažuju naše pravne usluge (“Usluge“) ili se prijavljuju za radno mesto kod nas.

Molimo Vas da pročitate ovu Politiku privatnosti budući da, zajedno sa našim Uslovima korišćenja i Politikom upotrebe kolačića, sačinjava celokupan ugovor koji se odnosi na Vas.

Pojmovi koji nisu definisani u ovoj Politici privatnosti, imaju isto značenje kao i pojmovi definisani u odeljku 2 Uslova korišćenja.

Za sva pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na office@zuniclaw.com.

1. Lični podaci koje prikupljamo

1.1 Lični podaci koje prikupljamo od Vas

U zavisnosti od toga kako koristite naš Sajt ili Usluge, informacije koje možemo prikupiti o Vama mogu biti sledeće:

1.1.1. Lični podaci koje dobrovoljno delite sa nama

 • Vaše ime,
 • Vaše kontakt podatke, kao što je Vaša emeil adresa,
 • Informacije koje odlučite da podelite sa nama, u Vašem upitu na našem kontakt formularu ili drugim putem,
 • Informacije koje odlučite da podelite sa nama tokom procesa prijave za radno mesto u Advokatskoj kancelariji Žunić,
 • Informacije koje odlučite da podelite sa nama kada angažujete Advokatsku kancelariju Žunić da Vas zastupa.

Ukoliko nas kontaktirate direktno putem Kontakt stranice ili pošaljete upit na office@zuniclaw.com ili bilo koji drugi mejl koji je dostupan na Sajtu ili podelite sa nama informacije tokom telefonskog razgovora ili preko društvenih mreža, možemo dobiti neke dodatne informacije o Vama, kao što su podaci o Vašoj adresi, ili poslovnoj adresi, Vaše zvanje ili ime poslodavca, sadržaj poruka ili priloga koje nam dostavite ili bilo koje druge informacije koje odlučite da podelite sa nama.

Ukoliko nas kontaktirate putem stranice Karijera tokom procesa prijave za radno mesto na poziciji advokata, saradnika, konsultanta ili člana osoblja, tražićemo od Vas da pošaljete svoj CV i motivaciono pismo. Prilikom prijavljivanja za obavljanje pripravničkog staža ili zaposlenja kod nas, možemo Vam postaviti pitanja o Vašem profesionalnom životu koja mogu biti značajna za Vašu buduću poziciju.

Advokatska kancelarija Žunic koristi vaše lične podatke kako bi uskladila vaše veštine, iskustvo i obrazovanje sa specifičnim ulogama koje nudi naša kancelarija. Ove informacije se prosleđuju licima koja odlučuju o procesu zapošljavanja ili osobama uključenim u proces zapošljavanja, koje potom donose odluku o tome da li da Vas pozvati na razgovor. Advokatska kancelarija Žunić će prikupiti dodatne informacije od vas ukoliko budete pozvani na razgovor (ili ekvivalentno), kao i u narednim fazama procesa.

Ukoliko angažujete Advokatsku kancelariju Žunić, možemo vas zamoliti da dostavite bilo koje druge lične podatke koje nisu gorenavedene, a koje su neophodne za pružanje Usluga. Obično će biti jasno koji su to lični podaci koje prikupljamo i u koju svrhu. Na primer, prikupićemo kontakt informacije (adresu za prijem pošte, e-mail adresu i broj telefona), podatke koji se tiču brojeva računa i identifikacione podatke. U svim drugim slučajevima, u kojim svrha prikupljanja ličnih podataka nije očigledna, biće Vam naznačeno kada će se od Vas tražiti da dostavite svoje lične podatke.

Kada se prijavljujete na naš Newletter, na stranicama IT PRAVO ili NOVOSTI I BLOG, neophodno je da podelite svoju e-mail adresu sa nama.

1.2.1. Lični podaci koje prikupljamo automatski

Kada posetite naš Sajt, Advokatska kancelarija Žunić može automatski da prikupi pojedine lične podatke sa Vašeg uređaja.

Preciznije, informacije koje prikupljamo automatski mogu uključivati informacije kao što su IP adresa, vrsta uređaja, jedinstveni identifikacijski broj uređaja, vrsta pretraživača i šira geografska lokacija (npr. lokacija na nivou države ili grada). Takođe, možemo da prikupljamo informacije o tome kako se Vaš uređaj ponašana našem Sajtu, uključujući i stranice kojima ste pristupili i linkove na koje ste kliknuli.

Prikupljanje ovih informacija nam omogućava da bolje razumemo posetioce koji dolaze na naš Sajt, odakle dolaze i koji sadržaj na našem Sajtu ih zanima.

Ove informacije se prvenstveno prikupljaju pomoću kolačića i slične tehnologije praćenja, kao što je objašnjeno u našoj Politici upotrebe kolačića.

1.2. Lični podaci koje prikupljamo o Vama od trećih lica

Ponekad, može se desiti da dobijemo Vaše lične podatke bez da nam Vi direktno date takve podatke.

Ukoliko ste kandidat za zaposlenje u Advokatskoj kancelariji Žunić, informacije o Vama možemo dobiti:

 • Od agencija za zapošljavanje – (npr., kada nas agencija za regrutovanje kontaktira kako bi Vas identifikovala kao potencijalnog kandidata);
 • Kroz javno dostupne onlajn izvore – (npr. sa sajta vašeg trenutnog poslodavca ili sa profesionalnih društvenih mreža kao što je to LinkedIn); i
 • Putem pisane ili usmene preporukenpr, putem preporuke bivšeg zaposlenog / poslodavca ili od lica koje ste naveli kao referentnu osobu.

Ukoliko ste naš klijent, izvršićemo proveru Vaših ličnih dokumenata kao i bezbednosnu proveru kao deo prihvatanja saradnje, uključujući i provere koje se odnose na pranje novca, konflikte, ugled i finansijske provere, kao i ispuniti sve druge zakonske ili regulatorne zahteve kojima podležemo.

Svrha obrade podataka i pravni osnov

Svrha obrade podataka o ličnostiPravni osnov
• u cilju odgovora na Vaše upite poslate na Kontakt stranici ili upućenih na mejl office@zuniclaw.com
• u cilju pružanja odgovora i saveta u vezi sa ostalim Vašim zahtevima koje nam uputite,
• u cilju pružanja i unapređenja naših usluga,
Prikupljanje je neophodno zbog zaključenja ili realizacije Ugovora sa Vama.
• da vas obaveštavate o izmenama u zakonodavstvu, sudskoj praksi i našoj advokatskoj kancelariji putem našeg Nevslettera (samo ukoliko ste dali izričitu saglasnost u ovu svrhu).

Vaša saglasnost.

Imate pravo da svoju saglasnost povučete u svako doba, bez uticaja na zakonitost prikupljanja informacija koje je vršeno pre toga.

• Kako bi tokom procesa regrutacije vaše veštine, iskustvo i obrazovanje uklopili sa specifičnim ulogama koje nudi naša kancelarija.

Obrada je u našem legitimnom interesu, s obzirom na to da je obrada podataka neophodna i ima minimalan uticaj na privatnost na podnosioca zahteva..
• Pružanje usluga našim klijentima
Obrada je neophodna za izvršenje Ugovora prilikom pružanja pravnih usluga

2. Kako koristimo Vaše lične podatke?

Vaše lične podatke ćemo koristiti samo uz Vašu izričitu saglasnost, ili ukoliko je primenljiv neki drugi zakonom dozvoljen razlog.

Vaši lični podaci neće biti skladišteni niti korišćeni za druge svrhe, osim one zbog koje su prvi put prikupljeni.

Vaše lične podatke ćemo koristiti samo kada imamo razuman i na zakonu zasnovan razlog.

Svi članovi našeg tima pravno su obavezani na čuvanje profesionalne tajne, a takođe koristimo i sve pravne, tehničke i organizacione mere u cilju prevencije bilo kakvog otkrivanja i odavanja informacija, izuzev za svrhe zbog kojih su prikupljeni.

3. Koliko dugo čuvamo podatke o ličnosti?

Vaše lične podatke ne čuvamo duže od onog vremena koje je neophodno da bi se realizovala svrha zbog koje su oni prikupljeni, odnosno ne duže od vremena za koje imamo Vašu saglasnost.

Na primer, ako se odjavite sa našeg newslettera, vaši podaci će biti automatski izbrisani. Ukoliko ste putem naše stranice Karijera poslali prijavu za radno mesto zajedno sa motivacionim pismom ili CV-jem, izbrisaćemo Vaše lične podatke u roku od godinu dana nakon što primimo vašu prijavu, osim ukoliko ne postanete jedan od članova našeg tima.

4. Deljenje Vaših ličnih podataka

Veoma smo posvećeni zaštiti i poštovanju Vaših ličnih podataka. Ne delimo Vaše lične podatke sa trećim licima, osim ako:

 • imamo Vašu saglasnost za to,
 • zakonom smo obavezani da podelimo određene informacije, u koje spadaju i Vaši lični podaci, sa npr. organima javne vlasti; u tom slučaju, nismo dužni da tražimo Vašu dodatnu saglasnost,
 • u cilju obezbeđenja najvišeg kvaliteta pravne usluge, bude poželjno da se konsultujemo sa pravnim stručnjacima ili ekpertima iz drugih oblasti.

5. Vaša prava

Kao lice čije lične podatke prikupljamo, imate sledeća prava:

 • pravo da budete informisani o prikupljanju i obradi Vaših ličnih podataka,
 • pravo pristupa podacima o ličnosti,
 • pravo na ispravu ličnih podataka, u slučaju nepotpunosti ili netačnosti,
 • pravo na zaborav, tj. pravo da tražite da lični podaci koje imamo o Vama budu obrisani,
 • pravo suprotstavljanja obradi ličnih podataka,
 • pravo na kopiju; u slučaju da ste nam poverili Vaše lične podatke i da se podaci obrađuju korišćenjem automatizovanih sredstava, imate pravo da tražite kopiju tih ličnih podataka,
 • pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka za određenu svrhu.

Kako biste ostvarili ova prava, molimo Vas da nas kontaktirate na office@zuniclaw.com.

6. Kako Advokatska kancelarija Žunić čuva moje lične podatke?

Koristimo odgovarajuće tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo o Vama. Mere koje koristimo osmišljene su tako da pruže nivo sigurnosti koji odgovara riziku obrade vaših ličnih podataka.

7. Izmene naše Politike privatnosti

Zadržavamo pravo da ažuriramo ovu Politiku privatnosti s vremena na vreme, u cilju praćenja izmena u zakonodavstvu i tehničkih inovacija. Sve izmene stupaju na snagu momentom objavljivanja na Sajtu. Predlažemo Vam da periodično vršite uvid u našu Politiku privatnosti.

Ukoliko imamo vašu e-mail adresu, poslaćemo vam obaveštenje o tim promenama.

Tražićemo Vaš pristanak za sve materijalne izmene ove Politike privatnosti ako i gde to zahtevaju važeći zakoni o zaštiti podataka.

Ukoliko niste saglasni sa našom Politikom privatnosti, molimo Vas da odmah prestanete da koristite Sajt.

8. Kontaktirajte nas

U slučaju da želite da koristite neko od svojih prava kao lice čije lične podatke prikupljamo, ili u slučaju bilo kojih drugih pitanja vezano za našu Politiku privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na office@zuniclaw.com.