Važe od 02.06.2022.

Uslovi korišćenja

Dobrodošli na www.zuniclaw.com!

Sajt zuniclaw.com (dalje: Sajt) je prezentacioni sajt Zajedničke advokatske kancelarije Žunić sa sedištem u Novom Sadu koja je registrovana u Advokatskoj komori Vojvodine, kao i Zajedničke advokatske kancelarije Žunić sa sedištem u Beogradu koja je registrovana u Advokatskoj komori Beograda, a koju čine članovi kancelarija navedeni na stranici https://zuniclaw.com/kontakt/ i stranici https://zuniclaw.com/team/ prema svom registrovanom sedištu i mestu obavljanja delatnosti. Zajednička advokatska kancelarija Žunić Novi Sad i Zajednička advokatska kancelarija Žunić Beograd ne predstavljaju ogranke, predstavništva niti druge slične oblike međusobnog organizovanja i potpuno nezavisno funkcionišu u skladu sa propisima Republike Srbije.

Advokati koji nisu registrovani u okviru zajedničke kancelarije su nezavisni pružaoci usluga u saradnji sa jednom od prethodno navedenih zajedničkih advokatskih kancelarija.

Izrazi „partner“ i „glavni partner“ odnose se na članove jedne od Zajedničkih kancelarija, ili na konsultante i nezavisne advokate sa jednakim profesionalnim kvalifikacijama ili profesionalnim statusom u Srbiji. Spominjanje bilo koje druge pozicije ne implicira radni odnos ili sličan odnos sa bilo kojom od zajedničkih kancelarija.

Sadržaji na Sajtu nisu postavljeni sa ciljem savetovanja klijenata, te ne treba da budu tako shvaćeni. Ostavljamo mogućnost slanja upita, i nakon Vašeg zahteva, zadržavamo diskreciono pravo da Vam dostavimo listu klijenata i projekata u koje smo bili uključeni.

Ovi Uslovi korišćenja zajedno sa našom Politikom privatnosti čine Ugovor koji se primenjuje na Vas.

Pristupom ili korišćenjem Sajta pravno ste obavezani ovim Ugovorom.

Ukoliko pronađete bilo šta u ovom tekstu sa čim se ne slažete, molimo Vas da prestanete da koristite Sajt.

1. Izmene Uslova korišćenja

Zadržavamo pravo da ažuriramo ove Uslove korišćenja i Politiku privatnosti u bilo koje vreme. Sve ove promene stupaju na snagu nakon što budu objavljene na Sajtu. Stoga Vas upozoravamo da proveravate ove Uslove korišćenja i Politiku privatnosti periodično, s obzirom na to da Vas obavezuje trenutna verzija.

 

Ukoliko nastavite da pristupate i koristite Sajt nakon ovih izmena to će podrazumevati Vašu saglasnost sa izvršenim izmenama.

2. Definicije

Termini u Uslovima korišćenja i Politici privatnosti imaju sledeće značenje:

Kada kažemo

“Ugovor”

“Politika upotrebe kolačića”

“Politika privatnosti”

“Uslovi korišćenja”

“Sajtovi trećih lica”

“Sajt”

“Vi” ili “Vaš”

Mislimo na

Ugovor koji čine Uslovi korišćenja i Politika privatnosti i koji se primenjuje na Vas;

Politika sadržana u Politici privatnosti, dostupna na našem Sajtu, koja uređuje korišćenje kolačića na Sajtu;

Politika privatnosti dostupna na našem Sajtu, koja može biti ažurirana s vremena na vreme, a koja uređuje korišćenje Vaših ličnih podataka;

Ovi Uslovi korišćenja koji mogu biti ažurirani u bilo koje vreme;

Sajtovi drugih pravnih i fizičkih lica na koje upućujemo ili omogućavamo pristup; spoljašnji sajtovi;

Sajt koji se nalazi na www.zuniclaw.com a koji je vlasništvo Advokatske kancelarije Žunić;

Svako lice koje pristupi ili koristi naš Sajt.

3. Linkovi ka sajtovima trećih lica

Određeni delovi Sajta mogu sadržati linkove ka sajtovima trećih lica. Svaki od tih sajtova ima svoje uslove korišćenja i politiku privatnosti, koji se mogu značajno razlikovati od ovih koji se primenjuju na naš Sajt. Mi nemamo kontrolu nad tim sajtovima i ne snosimo bilo kakvu odgovornost kako za dostupnost tih sajtova, tako ni za uslove korišćenja i politiku postupanja sa podacima o ličnosti koji se primenjuju na njihove posetioce i korisnike.

 

Ukoliko linkovanjem omogućimo pristup informacijama drugog pružaoca usluga, mi ne snosimo odgovornost za takve informacije.

 

Postavljanje linkova trećih lica na našem Sajtu ni na koji način ne podrazumeva da preporučujemo ili odobravamo usluge ili proizvode koji se nude preko tih sajtova.

4. Zaštita intelektualne svojine

Ukoliko drugačije ne proističe iz ovih Uslova korišćenja i Politike privatnosti, svi materijali na našem Sajtu (uključujući, ali ne ograničavajući se na blogove i vesti) zaštićeni su pravom intelektualne svojine advokata ili ostalih saradnika u okviru jedne od zajedničkih kancelarija, dok je znak „ZUNICLAW“ (graf) zaštićen kao žig kod Zavoda za intelektualnu svojinu registrovan pod br. Ž 2020/0597 dana 19.01.2021. godine (u daljem tekstu: Žig) sa sledećim nosiocima prava:

Bilo kakva neovlašćena upotreba materijala na našem Sajtu i/ili njihovog dela, kao i Žiga ili poslovnog imena bez naše dozvole predstavlja kršenje našeg prava intelektualne svojine. Preduzećemo sva pravna sredstva radi zaštite našeg prava intelektualne svojine odmah po saznanju o bilo kojoj neovlašćenoj upotrebi.

 

Svako kopiranje ili preuzimanje materijala sa našeg Sajta, bilo njegovog dela ili u celosti, dozvoljeno je samo uz našu pisanu saglasnost.

 

Takođe, zadržavamo sva prava intelektualne svojine za materijale na Sajtu koja nisu izričito pomenuta Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti.

 

Međutim, dozvoljeno je objavljivanje materijala sa našeg Sajta na društvenim mrežama, posredstvom našeg Sajta i obezbeđujući da je izvor vidljiv, kao što je dozvoljeno i posetiocima Sajta da preuzimaju materijale sa Sajta u lične i nekomercijalne svrhe.

5. Upotreba našeg imena, Žiga i logoa

Nije dozvoljena upotreba našeg poslovnog imena, Žiga i logoa osim u saglasnosti sa zakonom, ovim Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti.

6. Promena sadržaja Sajta

Zadržavamo pravo da ažuriramo Sajt s vremena na vreme. Možemo promeniti sadržaj ili bilo koji deo našeg Sajta. Kao posledica toga, Sajt povremeno može biti nedostupan.

7. Događaji van naše kontrole

Ne snosimo odgovornost prema Vama zbog bilo kog kršenja Uslova korišćenja izazvanog događajima ili okolnostima koje su bile van naše razumne kontrole.

8. Izjava o odricanju od odgovornosti

Informacije na našem Sajtu, kao što su materijali, uključujući ali ne ograničavajući se na blog i novosti obezbedili smo bez naknade i služe isključivo za informacione svrhe. Iako su informacije pružene u dobroj veri i sa težnjom da budu precizne i tačne, one ne predstavljaju bilo kakav pravni ili profesionalni savet.

 

Ne snosimo bilo kakvu odgovornost za gubitak ili štetu koja nastane u vezi sa upotrebom informacija, materijala i/ili mišljenja na našem Sajtu, uključujući ali ne ograničavajući se na:

  • bilo koje gubitke ili štetu koja nije prouzrokovana našom povredom, poslovne gubitke, gubitke profita; gubitke podataka; gubitke u proizvodnji; gubitke komercijalnih ili poslovnih mogućnosti; ušteda ili popusta, indirektne, posledične ili specijalne gubitke ili štete, uključujući bilo koje gubitke ili štete koje su bile predvidive u vreme kada su doneti ovi Uslovi korišćenja, bilo koji gubitak ili šteta nastala na Vašim računarskim programima, platformi ili podacima, koji su nastali u vezi sa upotrebom našeg Sajta.

9. Delimična ništavost Uslova korišćenja

U slučaju da se za bilo koju odredbu ovog Ugovora utvrdi da je ništava od strane nadležnog suda, to neće uticati na punovažnost preostalih odredaba ovog Ugovora, koje će nastaviti da se primenjuju u celosti.

10. Rešavanje sporova

U slučaju eventualnog spora proisteklog iz ovog Ugovora biće nadležan stvarno nadležan sud u Novom Sadu.

11. Ceo Ugovor

Ovaj Ugovor (sa periodičnim izmenama) čini kompletan Ugovor između Vas i nas u vezi sa predmetnim pitanjem i zamenjuje sve eventualne prethodne Ugovore i razumevanja između Vas i nas u vezi sa predmetnim pitanjem.

12. Kontaktirajte nas

Svoje pojedinačne upite vezane za konkretna pravna pitanja možete uputiti našim advokatima, o kojima ćete više pronaći na stranici “TIM”. Svaka odgovornost koja nastane kao posledica ili u vezi sa upotrebom informacija na našem Sajtu je isključena. U slučaju bilo kakvih pitanja vezanih za naš Sajt, molimo Vas da nas kontaktirate putem mejla office@zuniclaw.com za Zajedničku advokatsku kancelariju Žunić Novi Sad ili Zajedničku advokatsku kancelariju Žunić Beograd putem mejla office.bg@zuniclaw.com.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.