Da li ste zastupnik ili osnivač?

Pazimo na usklađenost propisa kako biste se mogli usredsrediti na rast i razvoj svog poslovanja.

Ili pripadate timu ljudskih resursa?

Za Vas nije bitno samo da ste u skladu sa zakonom već i da imate napredne interne procedure i dokumente.

Starate se o finansijama društva?

Želite smanjeni rizik uz pristupačne pravne troškove? Naši alternativni modeli plaćanja to omogućavaju.

Ili ste nadležni za pravne poslove?

Upravljanje pravnim operacijama društva nije lako. Tu smo da Vam pomognemo u svim izazovima.

Oblasti prava

Radno pravo

Rešavanje sporova iz radnog prava, pregovori, izrada politike zapošljavanja, saveti o subvencijama za zapošljavanje, poreske olakšice, opcijama za sticanje udela zaposlenih, prestanak rada, angažovanje kontraktora, mobilnost i upućivanje zaposlenih .

Pravo intelektualne svojine

Pretraga i registracijia žigova; zaštita industrijskog dizajna; zaštita poslovnog imena; zaštita autorskih prava; zaštita autorskih prava na internetu; zaštita domena; zaštita nelojalne konkurencije i zaštita poverljivosti;

Korporativno pravo

Osnivanje firme, opšti korporativni saveti i korporativno upravljanje – izrada pravilnika i procedura koji pomažu u upravljanju društvom; spajanja i preuzimanja, obavljanje due diligence analiza; izdvajanje i podela kompanije; zajednički poduhvati;

Ugovori i trgovina

Pregovaranje, sastavljanje i pregled ugovora poput Ugovora o prodaji roba, Ugovora o snabdevanju i logistici, Ugovora o ekskluzivnoj distribuciji, Ugovora o agenturi, Ugovora o posredovanju, Franšiznog ugovora, Ugovora o zajedničkom ulaganju i Ugovora o komercijalizaciji intelektualne svojine.

Nekretnine

Pomoć pri prodaji nepokretnosti, Ugovori o zakupu komercijalnih prostora, Ugovori o upravljanju objektima, sticanje poljoprivrednog zemljišta i pravni sporovi u vezi sa nekretninama.

Rešavanje sporova

Imamo izuzetan procenat uspešnosti u mnogim vrstama komercijalnih pravnih sporova, s fokusom na praktična rešenja. Pomažemo klijentima u vansudskom rešavanju sporova, kao što su pregovaranje i medijacija.

Zaštita podataka

Naši advokati, dobitnici mnogobrojnih nagrada, pružaju podršku u vezi sa usklađivanjem sa GDPR-om i Zakonom o zaštiti podataka o lićnosti, pružamo uslugu imenovanog Lica za zaštitu podataka ili Predstavnika za zaštitu podataka u zemlji, kao i izradu Politika privatnosti za aplikacije i veb-sajtove.

IT pravo

Treba Vam pomoć u vezi sa Ugovorom o pružanju usluga, Spefikacijom (SOW), Ugovorom o poverljivosti (NDA), Ugovor o licenciranju softvera (EULA), SaaS, PaaS, IaaS ili Ugovorom o nivou usluga (SLA)? Slobodno nas kontaktirajte. Naši advokati su stručni u tehnološkim pitanjima i mogu vam pomoći svojim pristupom.

Imigraciono pravo i prava stranaca

Naši advokati specijalizovani za imigraciono pravo pružaju pravnu podršku u Srbiji strancima i stranim kompanijama iz celog sveta u vezi sa raznim poslovnim i ličnim pitanjima u Srbiji.

Poresko pravo

Naši advokati specijalizovani za poreska pitanja pružaju savetovanje i nude usluge u vezi sa porezima, uključujući izazove koji se javljaju pri prekograničnim transakcijama.

 

Pravo konkurencije

Pratimo trendove u domaćem pravu i EU regulativama kako bismo savetovali klijente o najboljim praksama. Naši advokati imaju dokazanu uspešnost u vođenju klijenata kroz složene postupke prava konkurencije.

Pravo veštačke inteligencije

Naši advokati specijalizovani za pravo veštačke inteligencije pružaju pravne savete tehnološki naprednim kompanijama u korišćenju veštačke inteligencije.

Alternativni modeli plaćanja

Plaćanje po pravnoj radnji

Ne želite dugoročnu obavezu? Nema problema. Pomoći ćemo kad zatreba.

Fiksno ugovorena naknada

Razumemo da plaćanje po radnom satu ima svoje mane. Zato nudimo fiksne naknade po projektu kad god je to moguće.

Pretplata (po principu kredita)

Fiksna cena za pravne usluge putem pretplate (LaaS) omogućava vam da precizno planirate mesečne pravne troškove, bez obzira na broj radnih sati. Svaki kredit ima svoju svrhu (na primer, revizija ugovora, izrada ugovora ili pregovaranje o ugovorima), čime je vaše finansijsko planiranje jasno i predvidivo.

Video na zahtev

Bez obzira na kvalitet, čak ni najbolji ugovori neće imati pravu vrednost ako ne znate kako da ih efikasno koristite. Pružamo vam smernice i uputstva, tako da svi budu dobro informisani i usmereni na isti cilj.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju. Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju