TRI DECENIJE ISKUSTVA U ADVOKATURI PREDVOĐENI DIPLOMCIMA PRESTIŽNIH SVETSKIH UNIVERZITETA PRAVNE USLUGE U SKLADU SA INOVACIJAMA POSVEĆENI NAJBOLJIM PROFESIONALNIM REZULTATIMA TRI DECENIJE ISKUSTVA U ADVOKATURI PREDVOĐENI DIPLOMCIMA PRESTIŽNIH SVETSKIH UNIVERZITETA PRAVNE USLUGE U SKLADU SA INOVACIJAMA POSVEĆENI NAJBOLJIM PROFESIONALNIM REZULTATIMA TRI DECENIJE ISKUSTVA U ADVOKATURI PREDVOĐENI DIPLOMCIMA PRESTIŽNIH SVETSKIH UNIVERZITETA PRAVNE USLUGE U SKLADU SA INOVACIJAMA POSVEĆENI NAJBOLJIM PROFESIONALNIM REZULTATIMA TRI DECENIJE ISKUSTVA U ADVOKATURI PREDVOĐENI DIPLOMCIMA PRESTIŽNIH SVETSKIH UNIVERZITETA PRAVNE USLUGE U SKLADU SA INOVACIJAMA POSVEĆENI NAJBOLJIM PROFESIONALNIM REZULTATIMA TRI DECENIJE ISKUSTVA U ADVOKATURI PREDVOĐENI DIPLOMCIMA PRESTIŽNIH SVETSKIH UNIVERZITETA PRAVNE USLUGE U SKLADU SA INOVACIJAMA POSVEĆENI NAJBOLJIM PROFESIONALNIM REZULTATIMA TRI DECENIJE ISKUSTVA U ADVOKATURI PREDVOĐENI DIPLOMCIMA PRESTIŽNIH SVETSKIH UNIVERZITETA PRAVNE USLUGE U SKLADU SA INOVACIJAMA POSVEĆENI NAJBOLJIM PROFESIONALNIM REZULTATIMA

law firm novi sad

O NAMA

Nije jednostavno objasniti suštinu rada advokatske kancelarije. Iz spoljašnje perspektive može delovati da mnoge od njih funkcionišu na isti način. Ipak, smatramo da ono što Advokatsku kancelariju Žunić izdvaja počiva na dva osnovna stuba: iskustvu, sa jedne strane i inovativnoj ekspertizi, sa druge. Već trideset godina Advokatska kancelarija Žunić je posvećena pružanju usluga najvišeg profesionalnog standarda. Ovaj dokazan i prepoznat pristup kombinujemo sa potpuno inovativnim i savremenim načinom rešavanja pravnih problema u kompletno novim poljima prava, po ugledu na advokatske kancelarije iz Velike Britanije i SAD. Naš tim je predvođen diplomcima vodećih svetskih univerziteta, kao što su Univerzitet u Kembridžu i Univerzitet Koledž London. Ta činjenica nam omogućava da pristupamo advokaturi potpuno drugačije i da rešavamo pravne probleme u skladu sa međunarodnim standardima.

NAČIN RADA

Već tri decenije Advokatska kancelarija Žunić radi na izgradnji i konstantnom unapređenju pravnih usluga zasnovanim na istinskom interesovanju i razumevanju delatnosti kojom se naši klijenti bave. Naše bogato iskustvo u širokom spektru privrednog i građanskog prava omogućilo nam je da stvorimo izuzetan skup klijenata, kako u okvirima Srbije tako i u inostranstvu, sa kojima smo izgradili dugotrajne poslovne odnose. Za razliku od načina na koji funkcionišu najveće advokatske kancelarije u Srbiji, svakom predmetu poklanjamo isti stepen pažnje i na njemu uvek rade advokati sa iskustvom, a ne samo mlađi saradnici.

Uz pravne usluge koje tradicionalno pružamo već godinama, Advokatska kancelarija Žunić je jedina kancelarija u Srbiji koja poklanja posebnu pažnju klijentima iz IT sektora. Kombinacija prepoznavanja svih specifičnosti ovog sektora i znanja iz progresivnijih pravnih sistema omogućavaju nam da klijentima pružimo najbolju moguću pravnu podršku u ostvarenju njihovih ciljeva.

NAŠ TIM

Advokatska kancelarija Žunić Novi Sad je predvođena diplomcima prestižnih svetskih univerziteta, što našu ekspertizu stavlja u vrh advokatske profesije u Srbiji. Okupljamo pravnike sa analitičkim načinom razmišljanja, entuzijazmom i voljom za stalnim napredovanjem, što reflektuje naš odnos kao kancelarije prema klijentima. Mi funkcionišemo kao koherentan tim posvećenih profesionalaca, a ne kao hijerarhijska organizacija koja podstiče internu konkurenciju. U vezi sa našim fokusom na IT sektor, činimo i korak dalje angažujući stalne IT konsultante, da bismo razumeli tehničku stranu delatnosti klijenta, a sve u svrhu pružanja najboljeg pravnog saveta.

OBLASTI RADA

Advokatska kancelarija Žunić pruža širok spektar pravnih usluga u sferi privrednog i građanskog prava. Tradicionalno, bavimo se svim pravnim poslovima oko nekretnina, kompanijskog prava, restrukturiranja i stečaja, trgovačkog prava, rešavanjem sporova pred sudovima ili arbitražama, radnim pravom, porodičnim i naslednim pravom, kao i pravom stranaca. S obzirom da spadamo u red savremenih advokatskih kancelarija, u srži našeg polja delatnosti su pravo intelektualne svojine i pravo konkurencije. Konačno, imamo bogato iskustvo u zaštiti ljudskih prava kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou, uključujući predmete pred Evropskim sudom za ljudska prava.

IT I SOURCING

U vremenu kada informacione tehnologije napreduju neverovatnom brzinom, evidentno je da legislativa i pravničko obrazovanje u Srbiji povodom ove sfere daleko zaostaju. U tom svetlu, advokati iz Advokatske kancelarije Žunić smatraju da je primena međunarodnih pravnih standarda i znanja apsolutno neophodna kako bi se onima koji funkcionišu u IT sektoru pružio adekvatan pravni savet. Na osnovu ekspertize stečene u progresivnijim pravnim sistemima, Advokatska kancelarija Žunić nudi kompletnu pravnu podršku posebno kreiranu za one koji se bave informacionim tehnologijama, bez obzira u kom delu svog ciklusa razvoja se nalaze – od startapa do ostvarenih kompanija.

NOVOSTI I BLOG