2 min čitanja

Podeli ovaj članak

Rate this Post

Zvanično Uputstvo za primenu testa samostalnosti

27/05/2022

Ukoliko se još uvek niste upoznali sa Uputstvom Poreske uprave za primenu testa samostalnosti, ovaj tekst će Vam sigurno biti koristan, s obzirom na to da je Uputstvo (ne)očekivano objavljeno na čak 90 stranica. Ipak, neka Vas to ne brine jer uputstvo obiluje konkretnim primerima i jednostavnim jezikom, čemu smo se svi nadali. Cilj Uputstva je da poreskim inspektorima pruži konkretne smernice prilikom kontrole, a preduzetnicima i nalogodavcima da ukaže kakvo ponašanje signalizira: „Pali ste na testu”.

U nastavku teksta sledi jedan primer iz Uputstva, koji ilustruje kako se u praksi utvrđuje ispunjenost kriterijuma iz testa samostalnosti.

PRIMER IZ UPUTSTVA:

Društvo A, koje obavlja delatnost računarskog programiranja i ima 65 zaposlenih, angažuje preduzetnika prema ugovoru o pružanju usluga računarskog programiranja. Ugovor je zaključen za period od 12 meseci. Društvo A je vršilo plaćanja preduzetniku prema izdatim fakturama i nije obračunavalo porez na ostali prihod i doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje prilikom isplate.

Poreski inspektor je na osnovu kontrole utvrdio sledeće:

KRITERIJUM 1 – Radno vreme, odmori i odsustva

 • Ugovor o pružanju usluga sadrži obavezu preduzetnika da jednom mesečno prisustvuje sastanku u prostorijama nalogodavca, radi utvrđivanja statusa projekta.
 • Ugovorom je predviđena obaveza preduzetnika da na kraju svake nedelje mejlom dostavi Društvu A nedeljni izveštaj.
 • Ugovorena je ukupna cena usluge preduzetnika za period od 12 meseci, na osnovu ukupnog broja radnih sati potrebnih za izvršenje usluge.
 • Preduzetnik na mesečnom nivou izdaje fakturu za usluge pružene u tom mesecu, prema broju utrošenih sati u tom mesecu.
 • Uvidom u fakture preduzetnika izdate za prvih 6 meseci pružanja usluge, utvrđeno je da su 4 fakture izdate sa istim iznosom za ukupno utrošenih 60 sati u pružanju usluga, dok su 2 fakture izdate na manje iznose.
 • Društvo A izjavljuje da je za 2 meseca, kada su fakturisani niži iznosi naknada, preduzetnik pružao usluge u kraćem vremenskom periodu, usled odsustva, što je dokazano dostavljenom e-mejl prepiskom.

Poreski inspektor utvrđuje da KRITERIJUM 1 NIJE ISPUNJEN.

KRITERIJUM 2 – Prostorije

 • Društvo A ima isključivo evidentirane troškove zakupa svojih poslovnih prostorija.
 • Društvo A izjavljuje da ne određuje mesto na kojem će preduzetnik obavljati rad, ni na koji način ne učestvuje u izboru poslovnih prostorija ili drugog mesta rada preduzetnika niti finansira pribavljanje poslovnog prostora preduzetnik.
 • Preduzetnik je jednom mesečno boravio u prostorijama Društva A.
 • Preduzetnik poslove vrši van prostorija nalogodavca.

Poreski inspektor utvrđuje da KRITERIJUM 2 NIJE ISPUNJEN.

KRITERIJUM 3 – Stručno osposobljavanje ili usavršavanje

 • Analizom bruto bilansa utvrđeno je da Društvo A ima evidentirane troškove stručnog usavršavanja, ali celokupan iznos troškova se odnosi na stručno usavršavanje zaposlenih Društva A.
 • Društvo A izjavljuje da je angažovalo preduzetnika zbog specifičnih znanja koje taj preduzetnik poseduje, a koji su neophodni za izradu projekta Društva A, a koje zaposleni Društva A ne poseduju. Shodno tome, Društvo A nije organizovalo niti finansiralo stručno usavršavanje ili obuku preduzetnika, jer je preduslov za angažovanje preduzetnika bio da poseduje posebna stručna znanja.
 • Kadrovsko odeljenje, zaduženo za organizaciju i praćenje stručnog usavršavanja zaposlenih, izjavljuje da nije organizovalo usavršavanje preduzetnika.

Poreski inspektor utvrđuje da KRITERIJUM 3 NIJE ISPUNJEN.

KRITERIJUM 4 – Ljudski resursi

 • Društvo A izjavljuje da je uobičajena procedura u postupcima nabavke specijalizovanih usluga da na svojoj internet stranici objavi zahtev za dostavljanje ponuda za pružanje usluga.
 • Društvo A ima bazu eksternih dobavljača kojima takav zahtev za ponudu dostavlja putem e-maila(prilaže bazu dobavljača i e-mail prepisku sa preduzetnikom u kojoj odeljenje nabavke Društva A preduzetniku na e-mail adresu dostavlja zahtev za ponudu).
 • Društvo A nije primilo fakturu od oglašivača ili trećih lica koja pružaju usluge pronalaženja lica podobnih za radno angažovanje.

Poreski inspektor utvrđuje da KRITERIJUM 4 NIJE ISPUNJEN.

KRITERIJUM 5 – Sredstva za rad i rukovođenje radom

 • Društvo A ima evidentirano 70 računara. Pošto Društvo A ima 65 zaposlenih, inspektor proverava korišćenja preostalih 5 računara. Utvrđeno je da se preostalih 5 računara koriste isključivo za pružanje usluga jednom klijentu, usled zahteva poverljivosti.
 • Računari se nalaze u jednoj prostoriji u okviru poslovnog prostora Društva A i računarima pristup imaju tačno određeni zaposleni.
 • Jedini alat, koji Društvo A obezbeđuje preduzetniku, je licenca za softver koji preduzetniku omogućava pristup infrastrukturi Društva A, gde preduzetnik postavlja rezultate svog rada, koji se dalje integrišu u finalnu uslugu Društva A prema klijentu. Sve ostale alate poseduje preduzetnik.
 • Društvo A preduzetniku obezbeđuje isključivo specijalizovane alate potrebne za izvršenje posla za koji je angažovan preduzetnik.
 • Poreski inspektor utvrđuje da Društvo A ne upravlja procesom rada preduzetnika, već vrši nadzor nad rezultatima rada, što se ogleda u izveštajima koje je preduzetnik dužan da dostavlja na nedeljnom nivou i mesečnim sastancima.

Poreski inspektor utvrđuje da KRITERIJUM 5 NIJE ISPUNJEN.

KRITERIJUM 6 – Prihodi

 • Društvo A izjavljuje da se u skladu sa ugovorom o pružanju usluga preduzetnik obavezao na ekskluzivnost u periodu pružanja usluga, zbog čega je tokom trajanja ugovora 100% prihoda preduzetnika potiče od Društva A.

Poreski inspektor utvrđuje: KRITERIJUM 6 JE ISPUNJEN.

KRITERIJUM 7 – Poslovni rizik

 • Preduzetnik je angažovan da obavlja usluge obuhvaćene delatnošću Društva A (preduzetnik je angažovan za poslove računarskog programiranja, što je osnovna delatnost nalogodavca).
 • Ugovor o pružanju usluga sadrži odredbe u skladu sa kojima preduzetnik odgovara za naknadu štete Društvu A u slučaju da usled korišćenja usluge pružene od strane preduzetnika za Društvo A ili za klijenta Društva A nastane šteta – iznos naknade štete, prema ugovoru, ne može preći dvostruki iznos naknade za usluge preduzetnika.

Poreski inspektor utvrđuje da KRITERIJUM 7 NIJE ISPUNJEN.

KRITERIJUM 8 – Zabrana konkurencije

 • Ugovor sadrži odredbe kojima se preduzetniku u potpunosti zabranjuje pružanje usluga drugim nalogodavcima u periodu trajanja ugovora, što je potvrđeno i izjavom zakonskog zastupnika Društva A.

Poreski inspektor utvrđuje: KRITERIJUM 8 JE ISPUNJEN.

KRITERIJUM 9 – Dužina trajanja angažovanja

 • Preduzetnik je angažovan za period od 12 meseci, tako da u ovom periodu isključivo pruža usluge Društvu A.

Poreski inspektor utvrđuje: KRITERIJUM 9 JE ISPUNJEN.

REZULTAT TESTA:
Od 9 kriterijuma, poreski inspektor je utvrdio da je preduzetnik u svom odnosu sa Društvom A, kao nalogodavcem, ispunio 3 kriterijuma, dok 6 kriterijuma nije ispunio. To znači da preduzetnik nije pao test.

Da li biste Vi prošli test prema ovom primeru?

Slični blogovi

4 min čitanja

Aleksandra Jaćimović

04/06/2022

Najnoviji blogovi

Niste sigurni odakle da krenete?

Ukoliko niste sigurni koji je prvi korak, zakažite konsultacije sa jednim od naših stručnjaka.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.