ZVANIČNO UPUTSTVO ZA PRIMENU TESTA SAMOSTALNOSTI

Ukoliko se još uvek niste upoznali sa Uputstvom Poreske uprave za primenu testa samostalnosti, ovaj tekst će Vam sigurno biti koristan, s obzirom na to da je Uputstvo (ne)očekivano objavljeno na čak 90 stranica. Ipak, neka Vas to ne brine jer uputstvo obiluje konkretnim primerima i jednostavnim jezikom, čemu smo se svi nadali. Cilj Uputstva je da poreskim inspektorima pruži konkretne smernice prilikom kontrole, a preduzetnicima i nalogodavcima da ukaže kakvo ponašanje signalizira: „Pali ste na testu”.

U nastavku teksta sledi jedan primer iz Uputstva, koji ilustruje kako se u praksi utvrđuje ispunjenost kriterijuma iz testa samostalnosti.

PRIMER IZ UPUTSTVA:

Društvo A, koje obavlja delatnost računarskog programiranja i ima 65 zaposlenih, angažuje preduzetnika prema ugovoru o pružanju usluga računarskog programiranja. Ugovor je zaključen za period od 12 meseci. Društvo A je vršilo plaćanja preduzetniku prema izdatim fakturama i nije obračunavalo porez na ostali prihod i doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje prilikom isplate.

Poreski inspektor je na osnovu kontrole utvrdio sledeće:

KRITERIJUM 1 – Radno vreme, odmori i odsustva

 • Ugovor o pružanju usluga sadrži obavezu preduzetnika da jednom mesečno prisustvuje sastanku u prostorijama nalogodavca, radi utvrđivanja statusa projekta.
 • Ugovorom je predviđena obaveza preduzetnika da na kraju svake nedelje mejlom dostavi Društvu A nedeljni izveštaj.
 • Ugovorena je ukupna cena usluge preduzetnika za period od 12 meseci, na osnovu ukupnog broja radnih sati potrebnih za izvršenje usluge.
 • Preduzetnik na mesečnom nivou izdaje fakturu za usluge pružene u tom mesecu, prema broju utrošenih sati u tom mesecu.
 • Uvidom u fakture preduzetnika izdate za prvih 6 meseci pružanja usluge, utvrđeno je da su 4 fakture izdate sa istim iznosom za ukupno utrošenih 60 sati u pružanju usluga, dok su 2 fakture izdate na manje iznose.
 • Društvo A izjavljuje da je za 2 meseca, kada su fakturisani niži iznosi naknada, preduzetnik pružao usluge u kraćem vremenskom periodu, usled odsustva, što je dokazano dostavljenom e-mejl prepiskom.

Poreski inspektor utvrđuje da KRITERIJUM 1 NIJE ISPUNJEN.

KRITERIJUM 2 – Prostorije

 • Društvo A ima isključivo evidentirane troškove zakupa svojih poslovnih prostorija.
 • Društvo A izjavljuje da ne određuje mesto na kojem će preduzetnik obavljati rad, ni na koji način ne učestvuje u izboru poslovnih prostorija ili drugog mesta rada preduzetnika niti finansira pribavljanje poslovnog prostora preduzetnik.
 • Preduzetnik je jednom mesečno boravio u prostorijama Društva A.
 • Preduzetnik poslove vrši van prostorija nalogodavca.

Poreski inspektor utvrđuje da KRITERIJUM 2 NIJE ISPUNJEN.

KRITERIJUM 3 – Stručno osposobljavanje ili usavršavanje

 • Analizom bruto bilansa utvrđeno je da Društvo A ima evidentirane troškove stručnog usavršavanja, ali celokupan iznos troškova se odnosi na stručno usavršavanje zaposlenih Društva A.
 • Društvo A izjavljuje da je angažovalo preduzetnika zbog specifičnih znanja koje taj preduzetnik poseduje, a koji su neophodni za izradu projekta Društva A, a koje zaposleni Društva A ne poseduju. Shodno tome, Društvo A nije organizovalo niti finansiralo stručno usavršavanje ili obuku preduzetnika, jer je preduslov za angažovanje preduzetnika bio da poseduje posebna stručna znanja.
 • Kadrovsko odeljenje, zaduženo za organizaciju i praćenje stručnog usavršavanja zaposlenih, izjavljuje da nije organizovalo usavršavanje preduzetnika.

Poreski inspektor utvrđuje da KRITERIJUM 3 NIJE ISPUNJEN.

KRITERIJUM 4 – Ljudski resursi

 • Društvo A izjavljuje da je uobičajena procedura u postupcima nabavke specijalizovanih usluga da na svojoj internet stranici objavi zahtev za dostavljanje ponuda za pružanje usluga.
 • Društvo A ima bazu eksternih dobavljača kojima takav zahtev za ponudu dostavlja putem e-maila(prilaže bazu dobavljača i e-mail prepisku sa preduzetnikom u kojoj odeljenje nabavke Društva A preduzetniku na e-mail adresu dostavlja zahtev za ponudu).
 • Društvo A nije primilo fakturu od oglašivača ili trećih lica koja pružaju usluge pronalaženja lica podobnih za radno angažovanje.

Poreski inspektor utvrđuje da KRITERIJUM 4 NIJE ISPUNJEN.

KRITERIJUM 5 – Sredstva za rad i rukovođenje radom

 • Društvo A ima evidentirano 70 računara. Pošto Društvo A ima 65 zaposlenih, inspektor proverava korišćenja preostalih 5 računara. Utvrđeno je da se preostalih 5 računara koriste isključivo za pružanje usluga jednom klijentu, usled zahteva poverljivosti.
 • Računari se nalaze u jednoj prostoriji u okviru poslovnog prostora Društva A i računarima pristup imaju tačno određeni zaposleni.
 • Jedini alat, koji Društvo A obezbeđuje preduzetniku, je licenca za softver koji preduzetniku omogućava pristup infrastrukturi Društva A, gde preduzetnik postavlja rezultate svog rada, koji se dalje integrišu u finalnu uslugu Društva A prema klijentu. Sve ostale alate poseduje preduzetnik.
 • Društvo A preduzetniku obezbeđuje isključivo specijalizovane alate potrebne za izvršenje posla za koji je angažovan preduzetnik.
 • Poreski inspektor utvrđuje da Društvo A ne upravlja procesom rada preduzetnika, već vrši nadzor nad rezultatima rada, što se ogleda u izveštajima koje je preduzetnik dužan da dostavlja na nedeljnom nivou i mesečnim sastancima.

Poreski inspektor utvrđuje da KRITERIJUM 5 NIJE ISPUNJEN.

KRITERIJUM 6 – Prihodi

 • Društvo A izjavljuje da se u skladu sa ugovorom o pružanju usluga preduzetnik obavezao na ekskluzivnost u periodu pružanja usluga, zbog čega je tokom trajanja ugovora 100% prihoda preduzetnika potiče od Društva A.

Poreski inspektor utvrđuje: KRITERIJUM 6 JE ISPUNJEN.

KRITERIJUM 7 – Poslovni rizik

 • Preduzetnik je angažovan da obavlja usluge obuhvaćene delatnošću Društva A (preduzetnik je angažovan za poslove računarskog programiranja, što je osnovna delatnost nalogodavca).
 • Ugovor o pružanju usluga sadrži odredbe u skladu sa kojima preduzetnik odgovara za naknadu štete Društvu A u slučaju da usled korišćenja usluge pružene od strane preduzetnika za Društvo A ili za klijenta Društva A nastane šteta – iznos naknade štete, prema ugovoru, ne može preći dvostruki iznos naknade za usluge preduzetnika.

Poreski inspektor utvrđuje da KRITERIJUM 7 NIJE ISPUNJEN.

KRITERIJUM 8 – Zabrana konkurencije

 • Ugovor sadrži odredbe kojima se preduzetniku u potpunosti zabranjuje pružanje usluga drugim nalogodavcima u periodu trajanja ugovora, što je potvrđeno i izjavom zakonskog zastupnika Društva A.

Poreski inspektor utvrđuje: KRITERIJUM 8 JE ISPUNJEN.

KRITERIJUM 9 – Dužina trajanja angažovanja

 • Preduzetnik je angažovan za period od 12 meseci, tako da u ovom periodu isključivo pruža usluge Društvu A.

Poreski inspektor utvrđuje: KRITERIJUM 9 JE ISPUNJEN.

REZULTAT TESTA:
Od 9 kriterijuma, poreski inspektor je utvrdio da je preduzetnik u svom odnosu sa Društvom A, kao nalogodavcem, ispunio 3 kriterijuma, dok 6 kriterijuma nije ispunio. To znači da preduzetnik nije pao test.

Da li biste Vi prošli test prema ovom primeru?

Najnovije:

Rate this article

Click on a star to rate it!