Stranci u Srbiji nakon ukidanja vanrednog stanja

Šta uraditi ako ste strani državljanin na turističkom boravku u Srbiji, a još uvek ne možete da se vratite u svoju državu?

Vanredno stanje u Republici Srbiji ukinuto je 6. maja 2020. godine. Kao posledica toga, nastala je obaveza stranaca koji su tokom vanrednog stanja boravili na teritoriji Republike Srbije, a bez odobrenja privremenog boravka, da napuste Srbiju do 6. juna. Međutim, prilike su takve da, iako je Republika Srbija otvorila svoje granice, mnoge druge zemlje nisu, a međunarodni saobraćaj je za većinu destinacija i dalje potpuno stopiran. Dakle, šta mogu da urade turisti koji prosto nemaju načina i nemaju gde da odu iz Srbije do 6. juna 2020. godine?

Odgovor nadležnih organa na ovo pitanje dugo se čekao, međutim, sada konačno imamo rešenje.

Strancima koji su se zatekli u Republici Srbiji kao turisti i nemaju mogućnost da je napuste usled pandemije virusa COVID-19 i nemaju zakonskog osnova da im se izda dozvola za privremeni boravak do godinu dana, omogućeno je da zatraže privremeni boravak „iz drugih razloga’’, uz obavezu da takav zahtev podnesu do 6. juna 2020. godine.

Stranci koji podnose ovaj zahtev takođe je potrebno da prilože molbu u kojoj će obrazložiti razloge zbog kojih nije moguće da napuste zemlju do 6. juna ili eventualno postojanje drugih okolnosti koje ih u trenutnoj situaciji naročito vežu za Srbiju.

Važno je napomenuti da se dozvola za privremeni boravak po ovom osnovu strancu može izdati na period do 90 dana od podnošenja Zahteva i da ne postoji mogućnost produženja, bar za sada. Stranac koji podnese zahtev u predviđenom roku može zakonito da boravi na teritoriji Republike Srbije dok se rešava o njegovom boravku i to bez ikakve brige, a sve to u skladu sa Zakonom o strancima.

Najnovije:

NEWSLETTER

Budite u toku sa najvažnijim informacijama