MARIJA MEDIĆ

Advokatski pripravnik

Obrazovanje:

  • Pravni fakultet Univerzitet u Novom Sadu: Master prava (u toku)
  • Pravni fakultet Univerzitet u Novom Sadu: Diplomirani pravnik

Nagrade i stipendije:

  • 2020   Stipendista Fonda za mlade talente u saradnji sa Ministarstvom za sport i omladinu za 2019/20 školsku godinu (Dositeja)
  • 2018   Dobitnik Nagrade Univerziteta u Novom Sadu za postignuti uspeh tokom studiranja sa prosečnom ocenom 9,73
  • 2016 – 2020   Stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  • 2016   Nosilac diplome „Jovan Jovanović Zmaj“ kao đak generacije društveno-jezičkog smera u Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Sad

Radno iskustvo:

  • 2021  Advokatski pripravnik u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Žunić Novi Sad
  • 2021  Članstvo u Advokatskoj komori Vojvodine

Marija Medić je advokatski pripravnik u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Žunić Novi Sad. Član je Advokatske komore Vojvodine, a timu kancelarije se pridružila 2020. godine. Trenutno se nalazi pod mentorstvom advokata specijalizovanih za imigraciono pravo i prava stranaca, korporativno pravo, kao i za oblast nekretnina.

Marija je diplomirala 2020. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, među prvima u generaciji. Na osnovu svih dosadašnjih ostvarenih uspeha tokom obrazovanja, spada u 1% najboljih studenata njene generacije. Tokom završne godine osnovnih akademskih studija, bila je stipendista Ministarstva za sport i omladinu (Dositeja), kao i stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja tokom svih godina studija.

Trenutno pohađa master studije na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, gde je izabrala da se podrobnije upozna sa materijom autorskog prava i prava industrijske svojine, kao i prava konkurencije.

Tokom osnovnih studija pohađala je brojne prakse u pravosudnim organima i Pravnu kliniku za zaštitu životne sredine. Takmičila se kao aplikant predstavljajući fakultet na regionalnom takmičenju pred Evropskim sudom za ljudska prava, koje se održalo u Skoplju, 2018. godine, pod okriljem Saveta Evrope i Civil Right Defenders-a.