MILICA PRAVILOVIĆ

Direktor operacija

Obrazovanje:

  • Pravni fakultet Univerzitet u Novom Sadu: Diplomirani pravnik

Nagrade i stipendije:

  • 2012 – 2014 Stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Radno iskustvo:

  • 2020   Direktor operacija u Advokatskoj kancelariji Žunić
  • 2020   Menadžer kancelarijskog poslovanja u Advokatskoj kancelariji Žunić
  • 2018 – 2019   Saradnik u Javnobeležničkoj kancelariji
  • 2015 – 2018   Pripravnik u Javnobeležničkoj kancelariji

Milica Pravilović je direktor operacija u Advokatskoj kancelariji Žunić.

Timu advokatske kancelarije se pridružila 2020. godine.

U Advokatskoj kancelariji Žunić je zadužena za razvoj organizacije i poslovnih ciljeva, uključujući svakodnevnu komunikaciju sa inostranim i domaćim klijentima. Milica rukovodi aktivnostima koje se baziraju na kreiranju novih poslovnih angažovanja i u drugim inovativnim oblastima prava za koje je kancelarija usko specijalizovana.

Svojim radom doprinosi osmišljavanju strategija u sektoru ljudskih resursa, zapošljavanja talentovanih kandidata i unapređivanjem stručnih kurseva za profesionalno usavršavanje članova tima.

Po završetku Pravnog fakulteta u Novom Sadu, započela je profesionalnu karijeru kao pripravnik u Javnobeležničkoj kancelariji u Srbobranu, gde je i završila pripravnički staž u oblasti ugovornog prava i vanparničnog postupka. Svoj rad u ovoj oblasti je nastavila kao saradnik u Javnobeležničkoj kancelariji u Novom Sadu.

Tokom studiranja, kao odličan student, bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i aktivan student – volonter u nevladinoj organizaciji – Udruženje za zaštitu prava potrošača Novi Sad u pravnoj službi. Milica poseduje sertifikat poznavanja engleskog jezika First Certificate in English – Cambridge Assessment English, a takođe se služi i nemačkim jezikom, iz čega poseduje sertifikat Kancelarije za mlade opštine Vrbas.