2 min čitanja

Podeli ovaj članak

Rate this Post

COVID-19 Izveštaj br. 1: Srbija je na redu

19/03/2020

Izveštaj na dan 19. mart

15. marta, u 20:00 časova, Predsednik Republike Srbije je proglasio vanredno stanje. Kao rezultat toga, Vlada je donela veći broj preventivnih mera kako bi sprečila da se broj zaraženih poveća u značajnoj meri i kako bi osigurala javnu bezbednost.

GRANICE SU ZATVORENE ZA STRANE DRŽAVLJANE

Samo srpski državljani, akreditovane diplomate, strani državljani sa dozvolom za privremeni ili trajni boravak i lica sa posebnom dozvolom od Ministarstva zdravlja; mogu da uđu u zemlju.

Ali, to nije sve, zato što čak i oni koji budu ulazili u zemlju, moraju da ostanu u karantinu:

 • Oni koji dolaze iz žarišnih područja (Italija, Švajcarska, Iran, Rumunija, Španija, Nemačka, Francuska, Austrija, Slovenija i Grčka) moraju da budu u samoizolaciji 28 dana.
 • Svi ostali koji dolaze iz drugih država, moraju da budu u samoizolaciji najmanje 14 dana.

Takođe, internacionalna teretna transportna vozila mogu da budu u državi, ali ne duže od 12 sati. Manji granični prelazi su zatvoreni, te je saobraćaj preusmeren na veće kako bi se postigla bolja kontrola prilikom ulaska u državu.

Kao rezultat ovih mera postavila su se pitanja otkazivanja i refundacije turističkih aranžmana. Što se tiče refundacije, ishod prevashodno zavisi od naređenja države čiji je putnik državljanin i mera koja je preduzela država koju je putnik trebao da poseti.

DRŽAVNI ORGANI

U pogledu sudova i javnih tužilaštava, Ministarstvo zdravlja je izdalo Preporuku kojom savetuje sudije i javne tužioce da rade od kuće, ako je to moguće. Sva ročišta se odlažu, osim onih čije je održavanje hitno.

Visoki Savet Sudstva se izjasnio o tome koji su predmeti hitni:

1. Krivična materija

 • u kojima se određuje pritvor ili je pritvor zatražen;
 • za krivična dela iz čl. 235, 245 i 249 Krivičnog zakonika;
 • za maloletne učinioce krivičnih dela ili u kojima je maloletnik oštećeni u vezi sa krivičnim delima protiv polne slobode iz glave XVIII Krivičnog zakonika;
 • koji se odnose na nasilje u porodici;
 • u kojima preti opasnost od nastupanja zastarelosti;
 • za krivična dela učinjena tokom vanrednog stanja ili u vezi sa istim.

2Građanskopravna materija

 • u kojima se odlučuje o privremenim merama (određivanje, produženje ili ukidanje);
 • u kojima se odlučuje o merama zaštite od nasilja u porodici;
 • u kojima se odlučuje o zabrani rasturanja štampe i širenja informacija u sredstvima javnog informisanja;
 • u kojima se odlučuje o zadržavanju u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost u oblasti neuropsihijatrije;
 • izvršenja izvršnih isprava u vezi sa porodičnim odnosima;

Uvid u spise predmeta je ograničen samo na one predmeta čija će se ročišta održati. Izdavanje uverenja je takođe ograničeno – stranka mora da dokaže da je izdavanje istog neophodno.

Javnim beležnicima je takođe savetovano da odlože sva ročišta koja se odnose na sastavljanje smrtovnice, raspravljanje zaostavštine i ostale vanparnične postupke čije sprovođenje im je povereno, a koja uključuju direktan kontakt sa strankama, kao i da odlože sva već zakazana ročišta.

Ministarstvo je preporučilo Komori javnih izvršitelja da, između ostalog, izda uputstva za odlaganje izvršnih postupaka.

Što se tiče ostalih državnih organa, šalteri državnih i lokalnih organa su zatvoreni. Nekima je omogućeno obraćanje onlajn (kroz e-portal) ili putem mejla, dok neki i dalje rade na ovoj opciji.

UVOZ/IZVOZ I OGRANIČAVANJE VISINE CENA

Izvoz svih lekova zabranjen je u narednih 30 dana, kao i izvoz osnovnih životnih namirnica i higijenskih proizvoda – brašna, ulja, šećera i proizvoda za higijenu.

Vlada je takođe usvojila Odluku o ograničenju visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme poput pšeničnog brašna, hleba, suncokretovog ulja, vode, soli, belog šećera, mesa, hrane za bebe, šampona, alkohola, asepsola, papirnih maski, papirnih ubrusa i toalet papira, rukavica itd. Ova Odluka će biti na snazi najmanje 30 dana.

ZASTOJ U OTPLATI OBAVEZA PO OSNOVU KREDITA I LIZINGA U TRAJANJU OD 90 DANA

Nacionalna Banka Srbije je usvojila dve odluke kojima se određuje zastoj u otplati obaveza po osnovu kredita i lizinga u trajanju od najmanje 90 dana.

NABAVKE

U skladu sa čl. 36 Zakona o javnim nabavkama, naručilac može sprovoditi pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, ako su ispunjeni određeni uslovi. S obzirom da se COVID-19 može smatrati vanrednim okolnostima čije nastupanje ni u kom slučaju ne zavisi od volje naručioca, pregovarački postupak će se možda odvijati bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

ZASEDANJA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

S obzirom da sastanci lično nisu poželjni, trebalo bi upotrebiti mogućnosti pružene Zakonom o privrednim društvima. Član 212 i član 341 govore da je moguće održavanje sastanaka putem moderne opreme za komunikaciju i upotrebom uređaja za to (konferencijski pozivi ili druga audio i vizualna konferencijska oprema), a moguće je i glasati elektronskim putem.

DEJSTVA NA UGOVORE

VIŠA SILA

U članu 263 Zakona o obligacionim odnosima okolnosti nastale posle zaključenja ugovora koje dužnik nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći definišu se kao viša sila. Ako je nečiji posao pretrpeo gubitke usled pandemije, neće odgovarati za štetu koja je pričinjena zakašnjenjem u isporuci robe ili pružanju usluga.

PROMENJENE OKOLNOSTI

Upotreba obe klauzule moguća je, ako su ispunjeni određeni uslovi:

 • okolnosti su nastale nakon zaključenja ugovora i
 • otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a
 • u toj meri da je očigledno da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i
 • bilo bi nepravično održati ga na snazi takav kakav je.

Strana koja otežano izvršava ugovorne obaveze ili uopšte ne može da ih izvrši, može da traži raskid ugovora. Važno je napomenuti da ugovor može biti raskinut samo odlukom suda, stoga savetujemo dogovor sa poslovnim partnerom, naročito imajući u vidu da sudovi neće raditi u punom kapacitetu do daljnjeg.

RADNO PRAVO

Vlada je usvojila Uredbu o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja prema kojoj je poslodavac u obavezi da zaposlenima omogući rad van poslovnih prostorija poslodavca (rad od kuće). Ukoliko ova mogućnost nije predviđena opštim aktom ili ugovorom o radu, poslodavac ne mora da aneksira ugovor već je dovoljno da samo donese odluku kojom će omogućiti ovakav rad zaposlenom. Međutim, ako rad od kuće nije moguć, poslodavac je u obavezi da donese i pridržava se svih mera kako bi zaštitio zdravlje zaposlenih, kao i da organizuje rad na način koji sprečava dalje širenje zaraze (rad u smenama, organizovanje sastanaka elektronskim putem, odlaganje poslovnih putovanja unutar Srbije i u inostranstvo). Ako se poslodavac ne bude pridržavao ovih obaveza, nadležni organi će ga zatvoriti.

Što se tiče zarade, poslodavac ne može da umanji zaradu samo na osnovu činjenice da zaposleni ne obavlja rad u prostorijama poslodavca.

Zaposleni ne mogu da odbiju da dođu na posao, odu na plaćeno odsustvo ili odbiju da idu na poslovna putovanja usled straha od infekcije. Ipak, ako je ulazak u državu koja je destinacija poslovnog putovanja zabranjen, zaposleni može da odbije da ide na takvo putovanje.

Zaposleni moraju da obaveste poslodavca o razlozima nemogućnosti obavljanja rada, pa su stoga dužni da obaveste poslodavca i ako je taj razlog COVID-19. U slučaju odsustva sa rada imaju pravo na naknadu zarade u periodu od 30 dana koja iznosi 65% od prosečne mesečne zarade ostvarene u poslednjih 12 meseci, ako je reč o bolesti koja nije profesionalna, odnosno 100% ukoliko je reč o profesionalnoj bolesti (npr. medicinsko osoblje).

Slični blogovi

3 min čitanja

Zunic Law

01/04/2024

4 min čitanja

Aleksandra Jaćimović

14/06/2022

Najnoviji blogovi

Niste sigurni odakle da krenete?

Ukoliko niste sigurni koji je prvi korak, zakažite konsultacije sa jednim od naših stručnjaka.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.