2 min čitanja

Podeli ovaj članak

Rate this Post

Vizni režim za ulazak državljana Indije u Srbiju

10/02/2023

Dana 1. januara 2023. godine stupila je na snagu Odluka o prestanku važenja Odluke o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Republike Indije. U slučaju da ste državljani Indije koji planiraju da dođu u Srbiju, verovatno se pitate kakav uticaj na Vaša prava ima navedena odluka?

U nastavku teksta ćemo detaljnije govoriti o tome.

Kada je potrebna viza?

Ukoliko ste državljanin Indije i želite da boravite u Srbiji, tada pitanje vize postaje aktuelno i prvi korak jeste znati za koju vizu aplicirati. Od 4 vrsta viza (A, B, C i D) koje predviđa Zakon o strancima, vize koje omogućavaju dolazak i boravak, jesu viza C i viza D.

 

Pozivno pismo za vizu

Kada želite da aplicirate za vizu C ili vizu D obavezan dokument koji morate priložiti jeste pozivno pismo. Pozivno pismo može biti dato od strane državljanina Srbije ili od strane kompanije koja ima sedište u Srbiji. Naravno, ovo nije jedini dokument koji ćete morati da priložite prilikom apliciranja za vizu, međutim ovo je jedini dokument koji ne možete pribaviti sami, već ovaj dokument Vam mora dati srpski državljanin ili srpska kompanija.

 

Na koji vremenski period se izdaje viza C?

Viza C (viza za kraći boravak) izdaje se za boravak do 90 dana u bilo kojih 180 dana, koji se računaju od momenta prvog ulaska u Srbiju.Taj boravak u Srbiji može biti kontinuiranog karaktera, što bi podrazumevalo jedan ulazak i jedan izlazak u navedenih 180 dana, odnosno neprekidan boravak u trajanju do najduže 90 dana. A možete boraviti i “isprekidano”, odnosno u okvirnih 180 dana, više puta ulaziti i izlaziti iz Republike Srbije, sve dokle vam ukupan zbir provedenih dana u Srbiji ne prelazi 90 dana, odnosno ne prelazi broj dana koji Vam je odobren u Vašoj vizi C.

 

Na koji vremenski period se izdaje viza D?

Za razliku od Vize C, viza D se izdaje za boravak od 90, do maksimalnih180 dana. Viza D se smatra vrstom vize koja omogućava duži boravak u Srbiji, što je evidentno i iz vremenskog perioda na koji može da se izda Viza ove vrste pruža imaocima viši nivo prava stranaca.

Tokom perioda boravka u Srbiji, u slučaju da želite da ga produžite, ili u potpunosti odlučite da se preselite u našu državu, treba da podnesete odgovarajući zahtev za odobrenje privremenog boravka, ili jedinstvene dozvola. Osnov po kom ste došli u Srbiju i koji određuje po kom pravnom osnovu možete da aplicirate za odgovarajuću dozvolu, mora biti u skladu i sa pozivnim pismom koje Vam je izdato.

 

Gde i kako aplicirati za vize C i D?

Za vizu C i D možete aplicirati u bilo kojoj ambasadi Republike Srbije (dalje: ambasada)u svetu, u državi u kojoj zakonito boravite,. Pored toga predviđena je mogućnost i apliciranja elektronskim putem. Bez obzira na to koji vid apliciranja preferirate, zahtev za izdavanje vize možete podneti najranije tri meseca pre početka nameravanog putovanja. Zakon o strancima određuje da stranac može aplicirati za vizu i u trećoj zemlji, uz dodatan uslov da i u toj državi mora legalno boraviti. Svakako zahtev možete podneti u ambasadi Republike Srbije u Nju Delhiju, ali ne morate aplicirati striktno tamo samo zato što ste državljanin Indije.

Ukoliko zbog poslovnih obaveza boravite npr. U Nemačkoj u momentu kada želite da aplicirate za vizu C ili D nema prepreka da to učinite u srpskoj ambasadi u Nemačkoj.

Koliko traje procedura?

O zahtevu za podnošenje vize se odlučuje u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva, dok u posebnim slučajevima, ukoliko postoje opravdani razlozi ovaj period se može produžiti do maksimalnih 30 dana.

 

Kada vam odobre vizu C ili D, koji je naredni korak?

Kada vam viza C ili D bude odobrena, bićete pozvani iz ambasade da dođete sapasošem kako bi vam se viza i izdala. Opravdano se možete zapitati šta se dešava ukoliko ste na nekom putovanju ili iz bilo kog drugog razloga niste u mogućnosti da odete po vizu u ambasadu u momentu kada vas pozovu. Iz Ministarstva spoljnih poslova uveravaju da nije problem da po svoju vizu dođete i nekoliko dana kasnije. U tom slučaju viza će vam biti izdata od dana kada ste došli po nju, a ne od dana kada ste prvi put iz ambasade pozvani da dodjete (odnosno, dana kada je trebalo da vam se izda viza).

 

Bitna razlika između vize C i D

Osim što se vize razlikuje u pogledu perioda tokom kog možete da ostanete u Srbiji, ono što je važno istaći jeste da ukoliko želite da aplicirate za privremeni boravak, ili jedinstvenu dozvolu u Srbiji, prethodno morate pribaviti vizu D.

Kako bismo bliže objasnili, odobrenje privremenog boravka ili jedinstvene dozvole, spada u nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova i to je najduže odobrenje za boravak koje strancu u Srbiji može biti odobreno. Prema trenutnim odredbama Zakona o strancima, najduži period na koji može biti odobren jeste tri godine.

 

U kratkim crtama…

Ukoliko ste državljanin Indije i želite da boravite u Srbiji u kraćem periodu, morate aplicirati za vizu C ili D.

Sa odobrenom vizom C možete boraviti u Srbiji u periodu do 90 dana u 180 dana, kao turista. S druge strane, sa vizom D možete legalno boraviti u Srbiji u periodu od 90, do 180 dana, u zavisnosti od važenja same vize koja Vam je izdata.

Ukoliko planirate da aplicirate za privremeni boravak, ili jedinstvenu dozvolu u Srbiji, prethodno morate pribaviti vizu D.

Slični blogovi

2 min čitanja

Zunic Law

18/07/2023

Najnoviji blogovi

Niste sigurni odakle da krenete?

Ukoliko niste sigurni koji je prvi korak, zakažite konsultacije sa jednim od naših stručnjaka.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.