2 min čitanja

Podeli ovaj članak

Rate this Post

Eko taksa stiže na naplatu – u koju Vi kategoriju spadate?

21/07/2020

Poslednjeg dana jula 2020. godine ističe rok za prijavu plaćanja eko naknade predviđene uredbom Vlade Republike Srbije. Od 18. aprila moguće je podnošenje prijava elektronskim putem za 2020. i 2019. godinu.

*Napomena: Iako su nadležni organi prvobitno naveli da će podnošenje prijave elektronski biti moguće samo za 2020. godinu, obveznicima je ipak omogućeno da podnesu prijavu za obe godine putem portala Lokalne poreske administracije.

Takođe, iz Advokatske Komore Srbije najavljeno je podnošenje inicijative Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Uredbe. Iz AKS smatraju da naplaćivanje eko takse u njihovom slučaju ne bi bilo opravdano imajući u vidu da advokati ne obavljaju delatnost koja ima uticaj na životnu sredinu. Stoga se, pored intervencije pred Ustavnim sudom, najavljuje i podnošenje zahteva Vladi Republike Srbije za izmenu Uredbe.

Podsećamo, krajem 2019. godine usvojena je uredba kojom je uveden novi model izračunavanja i naplaćivanja takozvane ekološke takse, posebne naknade čije prikupljanje, sudeći po navodima Vlade, za cilj ima formiranje posebnog fonda za zaštitu životne sredine koji bi na godišnjem nivou dostizao vrednost od oko 5 miliona dinara.

Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada (u daljem tekstu: Uredba) izvršena je kategorizacija privrednih subjekata u tri grupe. Kriterijum za razvrstavanje privrednih subjekata u jednu od tri predviđene kategorije jeste količina negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti u okviru delatnosti obveznika. Tako, taksa koja se naplaćuje od velikih, srednjih, malih, mikro pravnih lica i preduzetnika biće određena u različitim iznosima u zavisnosti od toga koja im je delatnost registrovana kao pretežna.

Sama Uredba, koja se primenjuje od 1. januara ove godine, u velikoj meri olakšava svrstavanje u kategorije, imajući u vidu da kao prilog sadrži spisak svih delatnosti, raspoređenih prema uticaju na životnu sredinu. Svaki privredni subjekt može jednostavnim uvidom u spisak izračunati kolika je visina njegove taksene obaveze.

U nastavku navodimo nekoliko primera delatnosti koje Uredba svrstava u različite kategorije:

KOLIKI JE UTICAJ PREDUZEĆA NA ŽIVOTNU SREDINU?

KOJA JE VELIČINA PREDUZEĆA?

KOJA JE PRETEŽNA DELATNOST PREDUZEĆA?

Veliki

 • Velika pravna lica: 2 miliona dinara
 • Srednja pravna lica: 500.000 dinara
 • Mala pravna lica: 200.000 dinara
 • Mikro pravna lica i preduzetnici: 20.000 dinara
 • rudarstvo,
 • drvnoprerađivačka industrija,
 • tekstilna industrija,
 • hemijska industrija,
 • farmaceutska industrija,
 • snabdevanje električnom energijom, gasom i parom
Srednji

 • Velika pravna lica: 1 milion dinara
 • Srednja pravna lica: 250.000 dinara
 • Mala pravna lica: 100.000 dinara
 • Mikro pravna lica i preduzetnici: 10.000 dinara
 • prehrambena industrija,
 • duvanska industrija,
 • mašinska industrija,
 • građevinarstvo,
 • usluge smeštaja i ugostiteljskih objekata
Mali

 • Velika pravna lica: 500.000 dinara
 • Srednja pravna lica: 125.000 dinara
 • Mala pravna lica: 50.000 dinara
 • Mikro pravna lica i preduzetnici: 5.000 dinara
 • trgovina na veliko i malo,
 • finansijske delatnosti,
 • stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti,
 • zdravstvena i socijalna zaštita,
 • uslužne delatnosti,
 • poslovanje nekretninama

Bez obzira na iznose koje Uredba predviđa, iznos ekološke takse koju će preduzeća plaćati ne može biti viši od 0,4 procenata godišnjeg prihoda obveznika u prethodnoj godini.

Pre donošenja nove Uredbe, eko naknada naplaćivana je samo od najvećih privrednih subjekata kao i od proizvođača i uvoznika čija roba nakon upotrebe spada u posebne tokove otpada, i to u određenom procentu od bruto godišnjeg prihoda. Vremenom se pokazalo da takav kriterijum nije najadekvatniji, imajući u vidu da i mala preduzeća ponekad mogu biti veliki zagađivači i obrnuto, da velika preduzeća nemaju velik uticaj na životnu sredinu. Zbog toga je na inicijativu Privredne komore Srbije i predviđen novi način naplate ove dažbine po principu ’plati koliko zagađuješ’ koji se zasniva na obračunavanju naknade prema stvarnoj količini zagađenja koju privredni subjekt proizvodi.

Iako je prvobitno najavljeno da će i fizička lica biti obveznici eko takse i da će njihova obaveza iznositi 100 dinara mesečno odnosno 1.200 dinara godišnje, ovaj predlog je povučen. Shodno tome, kao obveznici plaćanja ove takse ostaju pravna lica i preduzetnici. Prema navodima Vlade, ovaj sistem prilagođen je tako da na objektivan način određuje taksenu obavezu, kao i da doprinese transparentnosti poslovanja privrednih subjekata.

Usvajanjem ovog propisa, Republika Srbija je pokazala nastojanje da dostigne standarde Evropske Unije, imajući u vidu da za cilj ima uvećanje visine sredstava namenjenih zaštiti životne sredine. Ostaje pitanje koliko će efikasna biti sama realizacija naplate ekološke takse i na koje konkretne načine će sredstva biti korišćena.

Do isteka roka za prijavu za eko taksu ostalo je još svega nekoliko dana – da li ste već utvrdili u koju kategoriju spada Vaše preduzeće?

Slični blogovi

2 min čitanja

Zunic Law

18/06/2024

Najnoviji blogovi

Niste sigurni odakle da krenete?

Ukoliko niste sigurni koji je prvi korak, zakažite konsultacije sa jednim od naših stručnjaka.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.