50.000.000 EUR za kršenje GDPR – Francuska sankcionisala Google

Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti (General Data Protection Regulation – GDPR), doneta 14. aprila 2016. godine od strane institucija Evropske unije, počela je da se primenjuje 25. maja 2018. godine.

Da stroga pravila GDPR-a nikako ne predstavljaju „mrtvo slovo na papiru” nedavno je osetila čak i multinacionalna kompanija Google, kojoj je Francuska izrekla novčanu sankciju u visini od neverovatnih 50.000.000,00 evra zbog kršenja GDPR-a.

Francusko regulatorno telo, zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti, odlučilo je da donese ovakvu odluku usled propusta Google-a da omogući jednostavan uvid svojim korisnicima u informacije o prikupljanju podataka radi personalizovanja reklamnog sadržaja, te propusta da na adekvatan način zatraži saglasnost korisnika za prikazivanje takvog sadržaja.

Kao sankciju za opisane propuste, francusko regulatorno telo je odredlio novčanu administrativnu kaznu u skladu sa članom 83 GDPR-a. Navedeni član, u slučaju povrede pravila GDPR-a, omogućava izricanje administrativnih kazni u visini do 20.000.000,00 evra ili do 4% ukupnog svetskog profita prekršioca u prethodnoj finansijskoj godini.

Ovaj slučaj je dobar primer za kompanije ne samo u okviru EU, već i za kompanije u Republici Srbiji. Naime, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti je stupio na snagu 21.11.2018. godine, a počeće da se primenjuje nakon 9 meseci od tog datuma. Ovaj zakon u velikoj meri usvaja osnovne principe GDPR-a, pa je potrebno da domaće kompanije otpočnu reviziju i uvođenje sopstvenih procedura za zaštitu podataka o ličnosti, kako bi izbegle sudbinu sličnu sudbini Google-a.

Najnovije:

Rate this article

Click on a star to rate it!