3 min čitanja

Podeli ovaj članak

Rate this Post

Koliko košta razvod u Srbiji – da li je cena razvoda viša od cene života u nefunkcionalnoj zajednici?

27/12/2021

U ovom tekstu bavimo se jednim od najčešćih pitanja za naše advokate specijalizovane za porodično pravo: koliko košta razvod u Srbiji i kojim sredstvima se može preduprediti da taj trošak utiče na prava supružnika nakon razvoda?

Sasvim je očekivano da za svaku odluku koju donosimo želimo da znamo što izvesniji ishod. U procesu odlučivanja jedan od osnovnih faktora koje razmatramo je svakako koliko nas ta odluka košta. Kod odluke o razvodu, situacija nije ništa drugačija.

Strah od toga kako teče postupak razvoda često je uzrok prolongiranja odluke o zvaničnom prekidu bračne zajednice koja više ne funkcioniše. Međutim, u vezi sa tokom tog postupka, vodeće pitanje je, zapravo, koliko košta razvod. Cena razvoda je često važnija od toga u kom roku on može da se izdejstvuje, a čak može da utiče i na ishod pregovora o samom razvodu. Naime, pokušavajući da smanje troškove u vezi sa razvodom braka, supružnici često popuste u svojom stavovima i uslovima pod kojima pristaju da prekinu bračnu zajednicu.

Međutim, da li je opravdano da cena razvoda diktira odluku o uslovima razvoda? Mi smatramo da nije. Naime, smatramo da postoji više načina na koje trošak razvoda može da se smanji, reagujući pre ili kasnije.

Cena razvoda braka u zavisnosti od odabranog postupka

Cena razvoda braka zavisi od načina, odnosno postupka razvoda braka za koji se supružnici odluče.

Ukoliko ste se ranije interesovali za ovo pitanje, vrlo je verovatno da ste čuli da postoje dva načina da se brak razvede. Jedan način je sporazumni razvod braka, dok je drugi razvod braka po tužbi.

Cena sporazumnog razvoda braka u Srbiji

how much does divorce cost

U sporazumnom razvodu braka supružnici bi se saglasili da potpišu Sporazum o razvodu braka, koji bi morao da reguliše i pitanje eventualnog roditeljskog prava nad maloletnom decom i pitanje podele bračne imovine, ukoliko je imaju. Stručno lice sa iskustvom u praksi može da Vam pomogne, odnosno za Vas sačini Sporazum i predlog sudske odluke o razvodu braka, kao i da Vam ukaže na eventualne poteškoće u ostvarenju definisanih uslova sporazuma i predloži Vam najbolje rešenje.

U postupku povodom razvoda braka putem sporazuma, supružnici mogu u potpunosti da prepuste zastupanje advokatu, te ček lično ne moraju ni da se pojave pred postupajućim sudom. Ovo u značajnoj meri može da uštedi vreme strankama, a i novac, naročito ukoliko je u pitanju razvod braka sa stranim državljaninom ili supružnikom koji ne živi u Republici Srbiji.

Značajno smanjenje troškova razvoda u slučaju sporazumnog razvoda braka ogleda se i u tome što se postupak po sporazumu za razvod braka, redovno završava na jednom ročištu pred sudom.

Koliko košta razvod braka po tužbi?

Supružnici bi trebalo na sve načine da pokušaju da izbegnu da o aspektima razvoda njihovog braka uopšte ili bar u delu odlučuje sud. Ukoliko, pak, supružnici ne mogu da se saglase o pitanjima roditeljskog i/ili imovinskog prava, jedina alternativa je tužba za razvod braka.

Naime, ukoliko supružnici nisu saglasni u vezi sa 3 obavezna elementa razvoda i to:

  • prekidom bračne zajednice – razvodom,
  • vršenjem roditeljskog prava nad malodobnom decom i
  • podelom zajednički stečene bračne imovine,

jedini način da se brak razvede je da o svim ovim elementima odluči sud, u postupku po tužbi za razvod braka. Naime, po tužbi za razvod braka, sud će razvesti brak i obavezno odlučiti o vršenju roditeljskog prava u najboljem interesu malodobne dece.

Međutim, ono što tužbu, između ostalog, razlikuje od sporazuma je to da, kada sud brak razvodi po tužbi, on neće odlučiti o podeli bračne imovine u okviru istog postupka.

Dakle, ovaj važan elementi i dalje ostaje neraspravljen. Da bi supružnici svoj rastanak konačno okončali i podelom bračne sutekovine, ukoliko o tome ne mogu da se slože, biće potrebno da pokrenu još jedan postupak po tužbi za podelu bračne imovine.

Stoga, usled neizvesnosti odluke suda o ostala dva faktora kod razvoda braka, vršenju roditeljskog prava i podeli imovine, kao i nemogućnosti predviđanja trajanja dokaznog postupka, razvod braka po tužbi traje mnogo duže od razvoda braka po sporazumu.

U postupku po tužbi neizvesno je koliko će biti održanih ročišta i koliko će biti potrebnih pisanih radnji advokata.

Vrste troškova u postupku razvoda braka

Činioci koji učestvuju u određivanju cene kod navedenih postupaka razvoda braka su isti.

To su:

  • sudski troškovi
  • advokatski troškovi

Međutim, imajući u vidu razliku u trajanju postupka po sporazumu i postupka po tužbi, logično je da se oni u jednom i drugom slučaju razlikuju.

koliko kosta razvod
koliko kosta razvod
koliko kosta razvod

Za razliku od sporazuma, kod tužbe za razvod braka, predviđanje troškova advokata, a često i sudskih troškova, je nemoguće.

Naime, kada su u pitanju sudske takse, one se kreću u istom iznosu kod tužbe za razvod braka sa zahtevom za vršenje roditeljskog prava. Međutim, trošak sudske takse za tužbu za podelu bračne imovine, određuje se spram vrednosti spora. Na isti način određuju se i advokatski troškovi u postupcima po tužbi.

Imajući u vidu da je predmet spora, kada je u pitanju podela imovine, uglavnom podela nepokretnosti ili druge vredne imovine, može se zaključiti da su i troškovi za rešavanje podele bračne imovine sudskim putem, tužbom, visoki.

Međutim, ono što, ipak, povećava troškove sudskih postupaka po tužbama je broj ročišta, koje održava sud, kako bi izvelo sve dokaza, radi odlučivanja o tužbenom zahtevu. U praksi, ovi postupci traju godinama, pa čak i kada se radi o postupcima radi vršenja roditeljskog prava, koji se smatraju hitnim. Troškove svojih advokata uglavnom snose stranke, odnosno, sud slobodno ocenjuje o pravičnosti pokrivanja ovih troškova.

S druge strane, kada je u pitanju podela bračne sutekovine po tužbi, u praksi su neretki i predmeti koji se vode, verovali ili ne, decenijama. Iako, međutim, troškove sudskog postupka snosi ona strana koja izgubi u sporu i to u procentu u kom izgubi u sporu, činjenica je da tome prethodi višegodišnje emotivno i ekonomsko iscrpljivanje stranaka.

Na koji način se mogu preduprediti visoki troškovi razvoda braka?

Dakle, jasno je da se, u zavisnosti od sudskog postupka, razlikuje i odgovor na pitanje koliko košta razvod braka. Međutim, kada nedostaje saglasnost među supružnicima, vrsta sudskog postupka, na žalost, nije stvar izbora. Uostalom, ukoliko supružnici ne mogu da se saglase o svim tačkama sporazuma o razvodu braka, cena sudskog postupka ne treba da bude faktor koji će ih primorati da pristanu na ono sa čime se suštinski ne slažu.

Zbog toga je dobro ukoliko na neki drugi način može da se predupredi bilo koje neslaganje u vezi sa razvodom braka. Ovo je, u srpskom pravu, definitivno moguće kada se radi o aspektu podele bračne imovine.

(Pred)bračni ugovor – ključna je prevencija

how much does divorce cost

Kako smo ranije isticali “osoba sa kojom ulazite u brak nije ista osobi sa kojom se razvodite”, stoga uvek bi trebalo unapred sprečiti eventualne probleme.

Naime, činjenica je da najmučniji, najduži i najskuplji postupci za razvod braka imaju te epitete upravo zbog nemogućnosti supružnika da se saglase o podeli bračne imovine. Ovo je slučaj i kada su u pitanju sudski postupci radi podele bračne sutekovine, kojim će se zajednica, konačno, u svakom smislu, prekinuti, tako i kod pregovora, radi sporazumnog razvoda braka. Stoga, o podeli bračne imovine najbolje je razmišljati dok su supružnici u dobrim odnosima, odnosno kada su u stanju da staloženo i realno ocene svoj učinak i doprinos porodičnoj zajednici.

Doprinos porodičnoj zajednici, naime, direktno ili indirektno utiče na uvećanje zajedničke imovine supružnika, te sporazumom o podeli imovine, spram tog doprinosa, supružnici mogu unapred da odrede na koji način će se njihova zajednička imovina podeliti u slučaju da jednog dana njihovi odnosi postanu poremećeni i dovedu do razvoda braka.

Ovakve odluke formalno se definišu u vidu bračnog ugovora, koji može da se zaključi pre stupanja u brak, kao predbračni ugovor ili u bilo kom momentu nakon stupanja u brak, kao bračni ugovor.

Međutim, iako je bračnim ugovorom moguće uticati samo na buduću podelu bračne imovine, to je definitvno korak na najvećem smanjenju mogućih troškova razvoda braka, imajući u vidu da suđenje u ovim postupcima može da traje i do nekoliko desetina godina i to da se troškovi tih postupaka određuju spram vrednosti spora.

Dakle, zaključenjem bračnog ili predbračnog ugovora, supružnici se dogovaraju o tome šta će se smatrati zajedničkom bračnom imovinom i o tome kako će se ona deliti u slučaju da jednog dana dođe do razvoda. Na taj način, oni isključuju mogućnost bilo kakvog daljeg raspravljanja o podeli bračne imovine i time izbegavaju troškove koji inače nastaju u vezi sa time, usled razvoda braka.

Bračni ugovor, naime, ne prejudicira ničiju želju da se jednog dana razvede. Naprotiv, ovakav ugovor predstavlja racionalan pristup planiranju zajedničkog i sopstvenog života, sprečava konflikte u vezi sa imovinom i tokom trajanja braka, pruža dobru startnu poziciju za dalja ulaganja, svakog od supružnika i što je najvažnije, ukoliko su supružnici u tome saglasni, odredbe bračnog ugovora se uvek mogu obostranom izjavom volja, promeniti.

Roditeljsko pravo razvedenih roditelja

how much does divorce cost

Bračnim, odnosno predbračnim, ugovorom ili drugim pravnim poslom nije moguće unapred urediti način vršenja roditeljskog prava. Ovo je naime, pitanje o kojem uvek mora da odluči sud, ocenjujući najbolji interes deteta.

Međutim, o roditeljskom pravu, roditelji se lakše dogovore, što zbog ublažavanja stresa po dete, što po savetu suda i Centra za socijalni rad, dok je podela bračne imovine često najveći kamen spoticanja prilikom razvoda.

Dakle, kada se govori o smanjenju troškova razvoda braka, može se reći da je najjeftiniji razvod, razvod po sporazumu, odnosno onaj kod koga nema rasprave i pregovora o zajedničkoj imovini ili podeli imovine. Stoga, uzevši da često u trenutku razvoda ne postoji mogućnost saglašavanja supružnika o svim uslovima razilaženja, dobar predbračni ugovor može supružnike da spasi od decenija suđenja o podeli zajedničke imovine.

Dakle, može se reći da odnos vrednosti izgleda ovako:

Ishitren i jeftiniji način ulaska u brak = skuplji razvod

S druge strane, to koliko košta razvod ne bi smelo da prouzrokuje ekonomsku uslovljenost supružnika da pristane na ponudu za koju smatra da je nepravična za njega. Na taj način može da dođe do gubitka udela u imovini, koji mu osnovano pripada. Dakle:

Povoljniji razvod = skuplji dalji ishod

 

Da li alternativni postupci za razvod braka mogu da smanje troškove razvoda?

Predstavljeni postupci razvoda braka, troškovi, kao i drugi spomenuti instituti, koju mogu da utiču na cenu razvoda braka, mogu se primeniti na većinu pravnih sistema danas. Međutim, u pojedinim državama funkcionišu i alternativni postupci za razvod braka.

Medijacija kao metod prevazilaženja problema

Medijacija je jedan od alternativnih postupaka za razvod braka, dostupan u skoro svim pravnim sistemima, koji može značajno da umanji troškove. Naime, medijaciju vodi stručno lice koje ima za cilj da supružnike dovede do zajedničkog i za obe strane najpovoljnijeg, kompromisnog rešenja.

Prednost medijacije je ta što profesionalni pristup medijatora i njegovo iskustvo, čine ovaj postupak ,,mirnim putem rešavanja spornog odnosa“. Uz usmeravanje i minimalnu intervenciju medijatora, stranke se navode da prevaziđu konflikt koji ih sprečava da komuniciraju, te da konačno, zajednički, dođu do sporazuma o spornim stvarima.

Iako postoji trošak medijacije, ipak, ukoliko je ona uspešna, višestruko se umanjuje trošak sudskog postupka.

Razvod braka putem interneta

Još jedan od alternativnih vidova razvoda braka je i online razvod, o čemu smo detaljnije pisali u jednom od naših prethodnih blogova. Ova vrsta alternativnog razvoda braka, pruža raznovrsne vidove postupka, a pored brojnih drugih prednosti ima za cilj i smanjenje realnih troškova supružnika. Međutim, iako ove vrste postupaka nisu dominantne u svetu, nadamo se da će to uskoro postati, te da će biti moguće i u Srbiji.

Slični blogovi

4 min čitanja

Tijana Žunić Marić

18/09/2023

Najnoviji blogovi

Niste sigurni odakle da krenete?

Ukoliko niste sigurni koji je prvi korak, zakažite konsultacije sa jednim od naših stručnjaka.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.